Σήμερα οι πληρωμές για τον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» Μαΐου

99

Σήμερα θα γίνουν από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων οι καταβολές του προγράμματος «Συν-Εργασία».

Πιο συγκεκριμένα, θα καταβληθούν 5,2 εκατομμύρια ευρώ σε 21.744 εργαζομένους στον μηχανισμό «Συν-Εργασία» του Μαΐου, και 504.474 ευρώ θα καταβληθούν σε 1.457 δικαιούχους για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού για αναστολές συμβάσεων εργασίας Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021 (υπόλοιπα).