Στα 38,9 δισ. ευρώ εκτινάχθηκαν τα δάνεια που κατέχουν τα funds

190
Στα 38,9 δισ. ευρώ εκτινάχθηκαν τα δάνεια που κατέχουν τα funds

ΠΗΓΗ: moneypress.gr

Αύξηση κατά 6,3 δισ. ευρώ παρουσίασε μέσα σε ένα τρίμηνο, η ονομαστική αξία των δανείων, που βρίσκονται στα χαρτοφυλάκια των funds.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης Ελλάδος, η συνολική αξία των δανείων αυτής της κατηγορίας αυξήθηκε στα 38,929 δισ. ευρώ, έναντι 32,665 δισ. ευρώ το γ΄ τρίμηνο του 2020.

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση επιχειρηματικών δανείων ανήλθε σε 13,893 δισ. ευρώ στο τέλος του δ’ τριμήνου του 2020, από 11,326 δισ. ευρώ στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου.

Αναλυτικότερα, η ονομαστική αξία των δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) αυξήθηκε κατά 2,549 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε 13,795 δισ. ευρώ στο τέλος του δ’ τριμήνου του 2020.

Από τα υπό διαχείριση δάνεια προς τις ΜΧΕ, ποσό 8,176 δισ. ευρώ αφορά δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ). Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αυξήθηκε κατά 17 εκατ. ευρώ και ειδικότερα στα 97 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ’ τριμήνου του 2020.

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 934 εκατ. ευρώ έναντι του προηγούμενου τριμήνου και διαμορφώθηκε σε 6,080 δισ. ευρώ στο τέλος του δ’ τριμήνου του 2020.

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα αυξήθηκε κατά 2,763 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι του προηγούμενου τριμήνου και διαμορφώθηκε στα 18,956 δισ. ευρώ κατά το δ’ τρίμηνο του 2020.

Τα υπό διαχείριση καταναλωτικά δάνεια παρουσίασαν μείωση κατά 209 εκατομμύρια ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 11,516 δισ. ευρώ.

Τα υπό διαχείριση στεγαστικά δάνεια παρουσίασαν αύξηση κατά 2,938 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 7,347 δισ. ευρώ.