Στο στόχαστρο φοροελέγχων 8 επιχειρηματικοί κλάδοι: Ποιες περιπτώσεις αφορά, τι "ψάχνουν" (λίστα)

120

Στο στόχαστρο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και των φορολογικών Αρχών άλλων κρατών-μελών της ΕΕ βρίσκονται οκτώ κλάδοι επιχειρηματικής δραστηριότητας, στους οποίους έχει διαπιστωθεί κατά το παρελθόν πλήθος κρουσμάτων φορολογικής απάτης και φοροδιαφυγής.

Πρόκειται για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της πώλησης και της εκμετάλλευσης σκαφών αναψυχής, της παρασκευής και πώλησης soft drinks και αναψυκτικών, της παραγωγής και πώλησης τσιμέντων και ορυκτέλαιων, της κατασκευής και πώλησης ρολογιών και κινητών τηλεφώνων, του ηλεκτρονικού εμπορίου και της παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

Επιχειρήσεις των κλάδων αυτών με δραστηριότητες τόσο στην Ελλάδα όσο και πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ελέγχονται εξονυχιστικά με πολυμερείς ελέγχους που διεξάγονται ταυτόχρονα στη χώρα μας και σε άλλα κράτη.

Οι έλεγχοι αυτοί γίνονται για τον εντοπισμό περιπτώσεων απάτης στον ΦΠΑ και σε άλλους έμμεσους φόρους, καθώς επίσης και για να διαπιστωθεί εάν ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ ή επιχειρήσεις άλλων κρατών-μελών της ΕΕ που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα τηρούν τις φορολογικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από τα εθνικά φορολογικά δίκαια των χωρών τους.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η ΑΑΔΕ, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα βρίσκονται σε εξέλιξη 8 πολυμερείς έλεγχοι που αφορούν στους εξής τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας:
-Σκάφη αναψυχής
-Soft drinks – Αναψυκτικά
-Τσιμέντα
-Ορυκτέλαια
-Ρολόγια
-Κινητά τηλέφωνα
-Ηλεκτρονικό εμπόριο
-Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας

Οι πολυμερείς έλεγχοι είναι συντονισμένοι έλεγχοι στις φορολογικές υποχρεώσεις μίας ή περισσότερων επιχειρήσεων, τους οποίους διενεργούν δύο ή περισσότερες χώρες στα αντίστοιχα εδάφη τους. Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται συντονισμένα από τις εμπλεκόμενες χώρες επειδή έχουν κοινά ή συμπληρωματικά συμφέροντα.

Στις χώρες αυτές περιλαμβάνεται τουλάχιστον ένα κράτος-μέλος της ΕΕ.
Οι πολυμερείς έλεγχοι μπορούν να αφορούν στην άμεση φορολογία ή στους φόρους επί των ασφαλίστρων.

Επίσης κριτήρια που μπορούν να ληφθούν υπόψη κατά την επιλογή ενός πολυμερούς ελέγχου είναι μεταξύ άλλων:
-Εμπλοκή σε απάτη στον ενδοκοινοτικό ΦΠΑ (Εμπόριο μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, κινητών τηλεφώνων, υπολογιστών, κατασκευαστικός τομέας με εργάτες από άλλα κράτη, κ.ά.),
-Φορολογική συμπεριφορά του φορολογουμένου, όπως «εξαφανισμένοι» έμποροι, σχεδιασμένες πτωχεύσεις, κ.ά.
-Μη καταβολή ΦΠΑ σε πωλήσεις από απόσταση σε άλλα κράτη-μέλη, μη καταβολή του ΦΠΑ σε κράτος-μέλος, ή καταβολή ΦΠΑ σε κράτος-μέλος σε χαμηλότερο συντελεστή.
-Κατάχρηση της τελωνειακής διαδικασίας 42.00.
-Έλλειψη δραστηριότητας επί σειρά ετών.
-Αμφιβολίες για την πραγματοποίηση των συναλλαγών από την επιχείρηση στο άλλο κράτος-μέλος.
-Ενδείξεις ότι οι επιχειρήσεις δεν δηλώνουν όλα τα κέρδη τους που πραγματοποιήθηκαν στο άλλο κράτος-μέλος.
-Πρακτική υποτιμολογήσεων για πολυεθνικές επιχειρήσεις.
-Τριγωνικές ενδοκοινοτικές συναλλαγές, χρησιμοποίηση φορολογικοπύ αντιπροσώπου, κ.ά.