Σχολεία: Μαθήματα εξ αποστάσεως και το Πάσχα

229

Τα εξ αποστάσεως μαθήματα (τηλεκπαίδευση) θα συνεχιστούν και τις δύο επόμενες εβδομάδες που τα σχολεία σταματούσαν για τις γιορτές του Πάσχα, προ κορωνοϊού.

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, εξ αποστάσεως εκπαίδευση δύναται να παρέχεται σε προαιρετική βάση σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και κατά τη διάρκεια των δύο επερχόμενων εβδομάδων, τις αργίες για το Πάσχα δηλαδή αν τα σχολεία ήταν ανοιχτά.

Μαθήματα εξ αποστάσεως πάντα δεν μπορούν να γίνουν το χρονικό διάστημα από την Μεγάλη Τετάρτη 15 Απριλίου έως και την Τρίτη 21 Απριλίου, σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Το ακριβές πλαίσιο θα ορισθεί με σχετικές διατάξεις.