Συνεχίζονται οι κρίσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις (ονόματα)

59
Συνεχίζονται οι κρίσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις

Συνεχίζονται οι κρίσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις. Συγκεκριμένα το Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο (ΑΣΣ) έκρινε διατηρητέους 14 υποστρατήγους Όπλων και 97 ταξιάρχους Όπλων και ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους 8 υποστρατήγους Όπλων, 12 ταξιάρχους Όπλων και 24 συνταγματάρχες Όπλων.

Περαιτέρω το ΑΣΣ έκρινε διατηρητέους 3 ταξιάρχους Όπλων εκτός οργανικών θέσεων, μη διατηρητέους 2 ταξιάρχους εκτός οργανικών θέσεων, 1 συνταγματάρχη εκτός οργανικών θέσεων και ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους 2 συνταγματάρχες εκτός οργανικών θέσεων.

Εξάλλου το Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο έκρινε διατηρητέους 33 ταξιάρχους, ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους 12 ταξιάρχους και μη διατηρητέο 1 ταξίαρχο.

Στη συνέχεια συνήλθε το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ) προκειμένου να προάγει στον βαθμό του υποπτεράρχου οκτώ ταξιάρχους προς πλήρωση κενών θέσεων ενώ 2 ταξίαρχοι κρίθηκαν διατηρητέοι.

Ακόμα, το ΣΑΓΕ έκρινε στο Κοινό Νομικό Σώμα ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του 1 υποστράτηγο, προήγαγε στο βαθμό του υποστρατήγου προς πλήρωση κενής θέσης τον πρώτο από τους 2 διατηρητέους ταξιάρχους και έκρινε ως ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του 1 ταξίαρχο.

Τέλος, το ΣΑΓΕ προήγαγε στον βαθμό του υποστρατήγου προς πλήρωση κενής θέσης 1 ταξίαρχο του Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών που κρίθηκε διατηρητέος.

Αναλυτικότερα το ΣΑΓΕ έκρινε:

Στο Πολεμικό Ναυτικό

α. Διατηρητέους τους:

(1) Υποναύαρχο Παναγιώτη Λυμπέρη ΠΝ

(2) Υποναύαρχο (Μ) Γεώργιο Μπαμπλένη ΠΝ

β. Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους:

(1) Υποναύαρχο (Ο) Νικόλαο Χριστόπουλο ΠΝ

(2) Υποναύαρχο (ΥΙ) Αναστάσιο Σπανό ΠΝ

γ. Προήγαγε στο βαθμό του Υποναυάρχου για πλήρωση κενών θέσεων, τους:

(1) Αρχιπλοίαρχο (Ο) Νικόλαο Πέτσο ΠΝ

(2) Αρχιπλοίαρχο (ΥΙ) Δημοσθένη Δαμιανό ΠΝ

Στην Πολεμική Αεροπορία

α. Διατηρητέους τους:

(1) Υποπτέραρχο (Ι) Κωνσταντίνο Γιάνναρο

(2) Υποπτέραρχο (Ι) Αθανάσιο Σαββόπουλο

(3) Υποπτέραρχο (Ι) Ιωάννη Γκοντικούλη

(4) Υποπτέραρχο (ΥΙ) Γεώργιο Τολούμη

β. Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους:

(1) Υποπτέραρχο (Ι) Θεόδωρο Λίγκρη

(2) Υποπτέραρχο (Ι) Θεόδωρο Λάγιο

(3) Υποπτέραρχο (Ι) Δημήτριο Τζουμερκιώτη

(4) Υποπτέραρχο (Ι) Φώτιο Τζάλλα

(5) Υποπτέραρχο (Μ) Ιωάννη Γεννηματά

Το ΣΑΓΕ κατά την 7η Συνεδρίασή του, έκρινε ως ακολούθως :

1. Στην Πολεμική Αεροπορία

α. Προήγαγε στο βαθμό του Υποπτεράρχου για πλήρωση κενών θέσεων, τους:

(1) Ταξίαρχο (Ι) Αθανάσιο Ντινόπουλο

(2) Ταξίαρχο (Ι) Νικηφόρο Πιτταρά

(3) Ταξίαρχο (Ι) Ιωάννη Γερόλυμο

(4) Ταξίαρχο (Ι) Δημήτριο Τσιρογιαννίδη

(5) Ταξίαρχο (Ι) Πέτρο Χατζήρη

(6) Ταξίαρχο (Μ) Γεώργιο Καραδήμα

(7) Ταξίαρχο (ΕΑ) Γεώργιο Βαγενά

(8) Ταξίαρχο (ΥΙ) Δημήτριο Χατζηγεωργίου

β. «Διατηρητέος στον αυτό βαθμό» τους:

(1) Ταξίαρχο (Ι) Γεώργιο Φασούλα

(2) Ταξίαρχο (Ι) Παναγιώτη Δημόπουλο

2. Στο Κοινό Νομικό Σώμα

Προήγαγε στο βαθμό του Υποστρατήγου (ΝΟΜ) για πλήρωση κενής θέσεως, τον Ταξίαρχο (ΝΟΜ) Σπυρίδωνα Γιαννακάκη.

3. Στο Κοινό Σώμα Οικονομικών Επιθεωρητών

Προήγαγε στο βαθμό του Υποστρατήγου (ΟΕ) για πλήρωση κενής θέσεως, τον Ταξίαρχο (ΟΕ) Ιωάννη Μάνο.

Το Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο Κρίσεων (ΑΣΣ), κατά τις τακτικές κρίσεις έτους 2019-20 έκρινε τους παρακάτω Ταξιάρχους, ως εξής:

1. Διατηρητέοι

α. Ιπτάμενοι

(1) Γεώργιος Φασούλας του Αποστόλου

(2) Αθανάσιος Ντινόπουλος του Δημητρίου

(3) Νικηφόρος Πιτταράς του Κωνσταντίνου

(4) Ιωάννης Γερόλυμος του Γερασίμου

(5) Δημήτριος Τσιρογιαννίδης του Γεωργίου

(6) Παναγιώτης Δημόπουλος του Ανδρέα

(7) Πέτρος Χατζήρης του Ιωάννη

(8) Κωνσταντίνος Κελλάρης του Βασιλείου

(9) Στέφανος Κομιανός του Δημητρίου

(10) Αθανάσιος Γκανάς του Δημητρίου

(11) Ζαχαρίας Γρίβας του Χαραλάμπους

(12) Στέργιος Τσιλίκας του Κωνσταντίνου

(13) Κυριάκος Παναγιωτόπουλος του Ανδρέα

(14) Αλέξανδρος Κιτρινάκης του Αργυρίου

(15) Γεώργιος Δημαντώνης του Νικόλαου

(16) Γεώργιος Μπόμπολης του Βασιλείου

(17) Γεώργιος Κυριάκου του Αθανασίου

β. Μηχανικοί Αεροσκαφών

(1) Γεώργιος Καραδήμας του Αναστασίου

(2) Αναστάσιος Χαλβατζής του Γεωργίου

γ. Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών

(1) Πέτρος Κυριαφίνης του Βασιλείου

(2) Χρήστος Τελλίδης του Γεωργίου

(3) Κωνσταντίνος Κλενιάτης του Γεωργίου

δ. Αεροπορικών Εγκαταστάσεων, Γεώργιος Δρόσος του Χαραλάμπους

ε. Αεράμυνας

(1) Γεώργιος Βαγενάς του Ηλία

(2) Νικόλαος Κλώντζας του Γεωργίου

(3) Νικόλαος Μιχαλάκης του Βασιλείου

στ. Οικονομικός, Γεώργιος Γαβριηλίδης του Χρήστου

ζ. Υγειονομικού Ιατροί

(1) Δημήτριος Χατζηγεωργίου του Εμμανουήλ

(2) Δημήτριος Μπούρλος του Νικολάου

(3) Γεώργιος Ζλατάνος του Χρήστου

(4) Αντώνιος Τσούτσιας του Βασιλείου

η. Διοικητικός, Εμμανουήλ Ραγκούσης του Ιωάννη

θ. Μετεωρολόγος, Νικόλαος Βογιατζής του Παντελή

2. Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους:

α. Ιπτάμενοι

(1) Παναγιώτης Νάνης του Χρήστου

(2) Νικόλαος Κωσταβάρας του Κωνσταντίνου

(3) Ιωάννης Ποδιώτης του Χρήστου

(4) Κωνσταντίνος Δελήμπασης του Λεωνίδα

(5) Γεώργιος Τσαλαμηδάς του Ηλία

(6) Δημήτριος Παναγιωτόπουλος του Ανδρέα

(7) Κωνσταντίνος Χίνης του Ιωάννη

β. Οικονομικός, Δημήτριος Δρόσος του Χαραλάμπους

γ. Υγειονομικού Ιατρός, Αντώνιος Κοτσιράκης του Μιχαήλ

δ. Υγειονομικού Οδοντίατρος, Σμαράγδα Διαμαντή του Σπυρίδωνα

ε. Υγειονομικού Νοσηλευτικής, Σταυρούλα Ντόβα του Παναγιώτη

στ. Εφοδιαστής, Ηλίας Μουστάκης του Δημητρίου

3. Μη Διατηρητέος Ιπτάμενος Ιωάννης Τσαντήρης του Βασιλείου

4. Προακτέους στον βαθμό του Υποπτεράρχου στην αποστρατείας τους:

α. Ιπτάμενο, Κωνσταντίνο Χίνη του Ιωάννη

β. Εφοδιαστή, Ηλία Μουστάκη του Δημητρίου

5. Προάγουμε:

α. Ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 του Ν.Δ1400/1973, 16 παρ. 8, 20 παρ. 1, 4ε, 21 παρ. 4α, 5 του Ν.2439/1996 και του άρθρου 91 του Ν.3883/2010, στο βαθμό του Υποπτέραρχου, επειδή κρίθηκαν ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομίας τους, τους παρακάτω Ταξίαρχους:

(1) Ιπτάμενοι

(α) Παναγιώτης Νάνης του Χρήστου

(β) Νικόλαος Κωσταβάρας του Κωνσταντίνου

(γ) Ιωάννης Ποδιώτης του Χρήστου

(δ) Κωνσταντίνος Δελήμπασης του Λεωνίδα

(ε) Γεώργιος Τσαλαμηδάς του Ηλία

(στ)Δημήτριος Παναγιωτόπουλος του Ανδρέα

(2) Οικονομικός, Δημήτριος Δρόσος του Χαραλάμπους

(3) Υγειονομικού Ιατρός, Αντώνιος Κοτσιράκης του Μιχαήλ

β. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 του Ν.Δ1400/1973, 32 και 91 του Ν.3883/2010, στο βαθμό του Υποπτέραρχου, επειδή κρίθηκαν ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους και ως προακτέοι στον βαθμό του Υποπτέραρχου στην αποστρατεία, τους παρακάτω Ταξίαρχους:

(1) Ιπτάμενο, Κωνσταντίνο Χίνη του Ιωάννη

(2) Εφοδιαστή, Ηλία Μουστάκη του Δημητρίου

γ. Ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 του Ν.Δ1400/1973, 16 παρ. 14, 20 παρ. 1, 4ε, 17, 21 παρ. 4γ, δ, 5 του Ν.2439/1996 και 91 του Ν.3883/2010, στο βαθμό του Υποπτέραρχου, επειδή κρίθηκε ως μη διατηρητέος, τον Ταξίαρχο Ιπτάμενο Ιωάννη Τσαντήρη του Βασιλείου.

δ. Ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 του Ν.Δ1400/1973, 16 παρ. 14, 20 παρ. 1, 4ε, 17, 21 παρ. 4γ, δ, 5 του Ν.2439/1996 και 91 του Ν.3883/2010, στο βαθμό του Υποπτέραρχου, επειδή κρίθηκε ως ευδοκίμως τερματίσασα τη σταδιοδρομία της, την Ταξίαρχο Υγειονομικού Νοσηλευτικής Σταυρούλα Ντόβα του Παναγιώτη.