Τα πέντε SOS για δανειολήπτες που χρωστάνε και πλήττονται

267
Βουλή: Κατατίθεται το νομοσχέδιο «Ηρακλής» για τα «κόκκινα» δάνεια των τραπεζών

Παράταση ζωής για αρκετούς μήνες παίρνουν χιλιάδες δανειολήπτες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρή αδυναμία εξόφλησης των μηνιαίων δόσεων, λόγω των συνεπειών της πανδημίας.

Οι τράπεζες συμφώνησαν να δώσουν παράταση στα μέτρα στήριξης για τους δανειολήπτες που δοκιμάζονται από την κρίση, κατόπιν και της έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή Τραπεζών και την Τράπεζα της Ελλάδος. Βέβαια, τα μέτρα αυτά δεν είναι για... χόρταση και δεν αφορούν όλους.

Πιο συγκεκριμένα, αυτά που ισχύουν είναι τα εξής:

1. Όσοι ήταν ενήμεροι για τις οφειλές τους έως τις 30 Σεπτεμβρίου και τώρα αντιμετωπίζουν αντικειμενικό πρόβλημα λόγω των συνεπειών της πανδημίας θα μπορούν να αιτηθούν μέχρι τις 31/3/2021 την παράταση του προγράμματος αναστολής δόσεων, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική παραμονή τους στο πρόγραμμα δεν υπερβαίνει τους 9 μήνες. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος, που θα αιτηθεί τον Φεβρουάριο την αναστολή των δόσεων, θα πάρει παράταση έως τον Οκτώβριο του 2021.

Με τη λήξη των προγραμμάτων αναστολής δόσεων, οι επιχειρήσεις και οι ιδιώτες πρέπει να συνεχίσουν την ομαλή εξυπηρέτηση των δανειακών τους υποχρεώσεων. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνούν με το τραπεζικό ίδρυμα με το οποίο συνεργάζονται για περισσότερες πληροφορίες. σχετικά με το αίτημά τους.

2. Όσοι δανειολήπτες έχουν υποβάλει αίτηση και είναι επιλέξιμοι να ενταχθούν στο πρόγραμμα "ΓΕΦΥΡΑ" για την επιδότηση δανείων με εξασφάλιση την πρώτη κατοικία θα καταβάλουν, από την ημερομηνία ενεργοποίησης του προγράμματος και για τους επόμενους εννέα μήνες, μόνο το ποσό της δόσης που τους αναλογεί, ενώ το υπόλοιπο θα καλυφθεί από το Δημόσιο. Εννοείται ότι, μετά την εξάντληση της πληρωμής των δόσεων μέσω του Προγράμματος "ΓΕΦΥΡΑ", οι δανειολήπτες θα επανέλθουν στο συμβατικό πρόγραμμα καταβολής δόσεων.

3. Όσοι δανειολήπτες οφείλουν την 1/1/2021 την κανονική δόση πριν την αναστολή και παρουσιάζουν προσωρινές δυσκολίες ρευστότητας, ενώ πλήρωναν κανονικά, θα μπορούν να αιτηθούν την ένταξή τους σε βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα σταδιακής
επαναφοράς στην καταβολή της συμβατικής δόσης. Η αίτηση επιστροφής στην καταβολή της κανονικής δόσης θα εξετάζεται από τα αρμόδια όργανα των τραπεζών και, εφόσον υπάρχει πρόβλημα ρευστού, θα εγκρίνεται η υπαγωγή σε καθεστώς προσωρινής διευκόλυνσης.

4. Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων συγκεκριμένων κλάδων, για τις οποίες έχει ήδη αποφασιστεί από τις τράπεζες η ένταξή τους σε πρόγραμμα αναστολής δόσεων κεφαλαίου, με ημερομηνία λήξης πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2020, αυτό ισχύει κανονικά σύμφωνα με τους σχετικούς όρους.

5. Οι επιχειρήσεις και οι ιδιώτες που δεν πλήττονται από την κρίση, (συνταξιούχοι, δημόσιοι υπάλληλοι, εργαζόμενοι σε σούπερ μάρκετ, φαρμακεία κλπ.), συνεχίζουν κανονικά την εξυπηρέτηση των δανειακών τους υποχρεώσεων και δεν εντάσσονται σε κανένα μέτρο διευκόλυνσης.