Τα «κόκκινα γυαλιά» του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής

45
Τα «κόκκινα γυαλιά» του Γραφείου Προϋπολογισμού

Άξια σχολιασμού είναι τα όσα αναφέρονται στην τριμηνιαία έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής για τις εξελίξεις στην οικονομία.

Τι μας είπαν; Ότι δεν υπάρχει και καμία επίπτωση στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, αν αυξηθεί ο κατώτατος μισθός κατά 11%!

Λες κι αν προστεθεί αυτό το βάρος στις υπέρμετρες φορολογικές επιβαρύνσεις των επιχειρήσεων, ίσα που μπορεί να ρίξουμε και κανέναν χορό στο Σύνταγμα! Τι άλλο μας είπε το Γραφείο Προϋπολογισμού; Ότι πρέπει να γίνουν προσλήψεις, αλλά δεν μας είπε τίποτα για τις προσλήψεις κοπριτών που έχουν γίνει κατά την τελευταία τετραετία.

Γενικώς, οι τύποι έχουν βάλει τα... κόκκινα γυαλιά και μας δουλεύουν. Κάνουν σαν να μην έχουν καταλάβει τίποτα για τα εγκλήματα που διέπραξαν…