Αρχική Ετικέτες Αλεξόπουλος

Ετικέτα: Αλεξόπουλος

Ίσως το εύρος και η ένταση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού (Covid-19) να συμβάλλει στην συνειδητοποίηση από το πολιτικό σύστημα και τους πολίτες των κοινωνιών, που συνθέτουν την παγκόσμια κοινότητα, ότι συσσωρεύονται επικίνδυνες ανισορροπίες, οι οποίες διαμορφώνουν πολύ...
Η πανδημία του κορωνοϊού (Covid-19) εκτός από τις οδυνηρές επιπτώσεις, που έχει στην υγεία και γενικότερα στην ζωή του ανθρώπου, λειτουργεί και ως καταλύτης για την ανάδειξη των ανισορροπιών και των ζωτικής σημασίας προβλημάτων του μοντέλου οργάνωσης και λειτουργίας...
Αν και η σύνθετη πραγματικότητα, σύγχρονη και μελλοντική, για να είναι διαχειρίσιμη προϋποθέτει την ύπαρξη και λειτουργία πολιτικών υποκειμένων τόσο στο ατομικό όσο και στο συλλογικό (κοινωνία πολιτών, πολιτικό σύστημα) και ευρύτερα κυβερνητικό επίπεδο, οι σύγχρονες κοινωνίες και οι...
Η σύγχρονη πραγματικότητα, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, για να είναι σχεδιάσιμη και διαχειρίσιμη στα διάφορα κοινωνικά συστήματα (π.χ. πολιτικό, οικονομικό, εκπαιδευτικό, υγείας, πολιτισμικό κ.λ.π.), χωρίς να προκαλούνται ανισορροπίες και προβλήματα στους πολίτες ως...
Η συστηματική προσέγγιση και ανάλυση της πραγματικότητας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και πλανητικό επίπεδο αναδεικνύει τα μεγάλα υπαρξιακών διαστάσεων προβλήματα και αδιέξοδα της παγκόσμιας κοινότητας και την ανάγκη αλλαγής πλεύσης και προσανατολισμού των κοινωνιών σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησης τους. Με...
Αν και η ανθρωπότητα έχει εισέλθει στον 21ο αιώνα και έχει αναπτύξει υψηλής απόδοσης εργαλεία για την ευημερία των κοινωνιών, η πραγματικότητα δείχνει, ότι η πορεία εμπεριέχει πολλές ανισότητες μεταξύ των ανθρώπων, οι οποίες έχουν ως αφετηρία πολλούς παράγοντες,...
Η προσέγγιση και ανάλυση της πραγματικότητας στους διάφορους τομείς δραστηριοποίησης των κοινωνιών οδηγεί σε διαπιστώσεις, οι οποίες δείχνουν, ότι οι σύγχρονες κοινωνίες βρίσκονται σε «ελεύθερη πτώση» και παρακμή. Του Χρίστου Αλεξόπουλου Κυριαρχεί η φθορά των κοινωνικών αξιών, της πολιτισμικής ταυτότητας, της γενικότερης...
Πολιτική βραδύτητα

Πολιτική βραδύτητα

Η μεγαλύτερη, πιο οδυνηρή και πολύ επικίνδυνη ανισορροπία της σύγχρονης παγκόσμιας πραγματικότητας είναι η ταχύτατη εξέλιξη σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησης των κοινωνιών από το ένα μέρος και από το άλλο η αναντίστοιχη βραδύτητα στην πολιτική της διαχείριση και...
Ανασφαλές μέλλον

Ανασφαλές μέλλον

Η ανάλυση των παγκόσμιας εμβέλειας προβλημάτων και ανισορροπιών, όπως είναι η πανδημία του κορωνοϊού (Covid-19), η γεωπολιτική αστάθεια, η κλιματική αλλαγή, οι μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών, οι αυξανόμενες κοινωνικές ανισότητες και οι επιπτώσεις τους και ο συσχετισμός των ευρημάτων με...
Ένα από τα πιο σημαντικά και ταυτοχρόνως δύσκολα διαχειρίσιμα θέματα στο χώρο της μαζικής επικοινωνίας είναι η ισορροπία μεταξύ της συνεχούς ροής των ειδήσεων της επικαιρότητας στο πλαίσιο της ενημέρωσης και της κατανόησης από τους πολίτες της πολυδιάστατης και ταχύτατα...
Είναι πλέον εμφανές, ότι οι ανισορροπίες και η ρευστότητα στην σύγχρονη πραγματικότητα αρχίζουν να απειλούν την βιωσιμότητα του ανθρώπου και του οικοσυστήματος, εάν δεν οικοδομηθούν νέες βιώσιμες ισορροπίες, οι οποίες θα διαμορφώσουν διαφορετικές συνθήκες σε όλα τα κοινωνικά συστήματα...
Γ. Παπαθανασίου: «Ψήφος εμπιστοσύνης στην εθνική οικονομία, η επένδυση στη Κοζάνη» Ψήφο εμπιστοσύνης συνολικά για την ελληνική οικονομία, συνιστά η απόφαση του Ομίλου ΕΛΠΕ να προχωρήσει στη δημιουργία του Φωτοβολταϊκού Πάρκου στην Κοζάνη, συνολικής ισχύος 204 MW, υπογράμμισε ο Πρόεδρος...
Η πραγματικότητα ως ανθρώπινη «κατασκευή» έχει πολλές διαστάσεις και γίνεται αντιληπτή σε διαφορετικά επίπεδα ανάλογα με τις προϋποθέσεις, που πληροί η ανθρώπινη οντότητα τόσο ως ατομικό όσο και ως συλλογικό υποκείμενο. Αυτό σημαίνει, ότι η ταυτοποίηση της δυναμικής, που αναπτύσσεται,...
Το 1952 ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ) από έξι χώρες (Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο και Κάτω Χώρες). Το 1958 δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ), η οποία το 1992 μετά την Συνθήκη του Maastricht μετεξελίχθηκε...

Μέλλον και πολιτική

Η δυναμική της εξέλιξης είναι πλέον πολύ γρήγορη και πολυδιάστατη σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησης των κοινωνιών, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται δύσκολα προβλήματα στον σχεδιασμό και στην διαχείριση της σε βάθος χρόνου και να απειλείται επικίνδυνα η προοπτική μιας...

Πολιτική και κλίμα

Σε δημοκρατικές κοινωνίες, στις οποίες η πολιτική θα έπρεπε να προωθεί την πραγμάτωση του κοινωνικού συμφέροντος και την βιωσιμότητα τόσο του ανθρώπου όσο και του οικοσυστήματος, διαπιστώνεται, ότι η δυναμική της εξέλιξης δεν είναι πολιτικά ελεγχόμενη και η πραγματικότητα...
Όσο πιο γρήγορα εξελίσσεται η πραγματικότητα και ταυτοχρόνως αυξάνεται η πολυπλοκότητα σε όλους τους τομείς κοινωνικής δραστηριοποίησης, τόσο περισσότερο πληθαίνουν οι αντιφάσεις και τα αδιέξοδα σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο, ενώ συνεχώς μεγαλώνει η απόσταση ανάμεσα στους πολιτικούς σχεδιασμούς...
Ευθύνη για τα ποιοτικά και τα ποσοτικά χαρακτηριστικά της πραγματικότητας και την προοπτική του μέλλοντος δεν έχει μόνο το πολιτικό σύστημα αλλά και οι πολίτες. Σίγουρα η δική τους ευθύνη είναι μικρότερη, διότι η δυναμική της εξέλιξης είναι τόσο...
Η κλιματική αλλαγή, εκτός από επιστημονικά τεκμηριωμένο φαινόμενο, είναι πλέον εμπειρικά βιώσιμη από τον απλό πολίτη, ανεξάρτητα από την χώρα που ζει. Εκείνο, που ακόμη δεν έχει συνειδητοποιηθεί, είναι η ευθύνη του ανθρώπινου παράγοντα με τον τρόπο, που δραστηριοποιείται...
Το κίνημα των μαθητών και γενικότερα της νέας γενιάς «Friday for Future» από το ένα μέρος πιστοποιεί την έλλειψη διαγενεακής ευθύνης και από το άλλο εκπέμπει αισιόδοξα μηνύματα, διότι δρομολογεί την έναρξη διαλόγου στο κοινωνικό πεδίο για την ευθύνη...
Η βασική διαπίστωση ως προς την ποιότητα και την συμβολή του δημόσιου διάλογου στην επαρκή ενημέρωση των πολιτών και στην ανάπτυξη του αναγκαίου προβληματισμού, ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις για την διαμόρφωση γνώμης και άποψης, η οποία στηρίζεται στην...

Κυβερνησιμότητα

Στην Ελλάδα η κυβερνησιμότητα της χώρας ταυτίζεται με την πριμοδότηση του πρώτου κόμματος στην επιλογή του εκλογικού σώματος με έναν αριθμό βουλευτών, ώστε να είναι εφικτή η διαχείριση της κυβερνητικής εξουσίας, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η κοινωνική πλειοψηφία στο...
Όσο περισσότερο πλησίαζε η ημέρα διενέργειας των ευρωεκλογών (26.5.2019), τόσο πιο έντονος ήταν ο κατακλυσμός των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης με πολιτικά διαφημιστικά μηνύματα από το σύνολο σχεδόν των κομμάτων και κυρίως εκείνων, που εκπροσωπούνται στην Βουλή των Ελλήνων. Ο εκφερόμενος...

Ασύμβατες πορείες

Η συστηματική προσέγγιση και ανάλυση της πραγματικότητας τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό και πλανητικό επίπεδο οδηγεί σε αδιέξοδες διαπιστώσεις. Συγκεκριμένα η δυναμική της εξέλιξης και η πολιτική της σχεδίαση και διαχείριση με βάση το κοινωνικό συμφέρον ακολουθούν...
«Πράσινος» εμφύλιος βρίσκεται σε εξέλιξη στην Αχαΐα με αφορμή τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών. Τα στρατόπεδα του Γρηγόρη Αλεξόπουλου και του Απόστολου Κατσιφάρα βρίσκονται στα χαρακώματα, με τη μια πλευρά να κατηγορεί την άλλη για υπόγεια υπονόμευση στις εκλογές. Η πλευρά...
Τόσο σε πλανητικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο η πραγματικότητα χαρακτηρίζεται από μεγάλη ρευστότητα, η οποία αυξάνει τον βαθμό διακινδύνευσης, ενώ το πολιτικό σύστημα δεν φαίνεται ικανό, τουλάχιστον μέχρι τώρα, να καταθέσει εναλλακτικές προτάσεις για την διαχείριση της δυναμικής...
Ήδη από τώρα αρχίζει να διαμορφώνεται το πλαίσιο, μέσα στο οποίο θα κινούνται οι κοινωνίες στο μέλλον και να καθίσταται εμφανής η ζωτικής σημασίας ανάγκη για μακροπρόθεσμο πολιτικό σχεδιασμό, ώστε η πορεία τους να είναι ομαλή, χωρίς υψηλό βαθμό...
Η εμπειρική προσέγγιση της παγκόσμιας πραγματικότητας «κρούει τον κώδωνα του κινδύνου» για τις επιπτώσεις της σταδιακής περιθωριοποίησης του ανθρώπου ως πολιτικού υποκειμένου κατά την διάρκεια της ιστορικής του διαδρομής και πιστοποιεί εμφατικά την υποκατάσταση των κοινωνικών αξιών με ηθικό...
Συνεχώς διευρύνονται τα όρια της αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης στους διάφορους τομείς δραστηριοποίησης των κοινωνιών. Από τους τομείς της παραγωγής και της υγείας επεκτείνονται με ταχύτατους ρυθμούς και καταγράφεται πολύ σημαντική παρουσία και στο στρατιωτικό πεδίο. Από τα τηλεκατευθυνόμενα Drohnes,...
Όσο περισσότερο η ανθρωπότητα κινείται προς το μέλλον, τόσο πιο εμφανείς γίνονται οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των επιλογών της στην πραγματικότητα. Αρκεί να ληφθούν υπόψη η κλιματική αλλαγή σε σχέση με την εξόρυξη και αξιοποίηση ορυκτών καυσίμων για την παραγωγή ενέργειας...