Τελευταία ευκαιρία για οφειλές στα Ασφαλιστικά Ταμεία

368
Aλλαγές φέρνει το 2020 για 4,5 εκατομμύρια ασφαλισμένους

Την τελευταία ευκαιρία για να σώσουν ό,τι μπορούν να σώσουν από την περιουσία τους, θα έχουν εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες των Ασφαλιστικών Ταμείων.

Το Aσφαλιστικό Nομοσχέδιο προβλέπει τη ρύθμιση των 120 δόσεων για τους οφειλέτες των Ασφαλιστικών Ταμείων με τη μορφή δεύτερης ευκαιρίας.

Όσοι αδυνατούν σήμερα να εξοφλήσουν τα χρέη τους, είναι προφανές ότι δεν θα μπορούν να το κάνουν και με τη δεύτερη ευκαιρία, οπότε θα συνεχίσουν να είναι με την πλάτη στον τοίχο.

Τα χρονικά περιθώρια είναι ασφυκτικά, καθώς η προθεσμία για την επανένταξη στη ρύθμιση των 120 δόσεων λήγει στις 31 Μαρτίου.

Μετά, έρχεται απλά η ώρα των κατασχέσεων και του πλειστηριασμού, για τον απλούστατο λόγο ότι οι όροι ένταξης είναι αυστηρότατοι, αφού πρέπει να καταβληθούν όλες οι δόσεις, που δεν πληρώθηκαν από την ημερομηνία της αρχικής ρύθμισης.