Θέσεις διδακτόρων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

94

Το Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, κάτοχο διδακτορικού διπλώματος, να υποβάλλει αίτηση για την κάλυψη θέσεων Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Διδάσκοντες Π.Δ. 407/80), για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.

Οι ενδιαφερόμενοι, που πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος, έως και την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019.

Διαβάστε περισσότερα στο moneypress.gr