Θέσεις δημοσιογράφων στην Περιφέρεια Αττικής

64

Η περιφέρεια Αττικής ανακοινώνει την πλήρωση δύο (2) θέσεων δημοσιογράφων για την κάλυψη των αναγκών της Περιφέρειας, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, που θα διαρκέσει
όσο και η θητεία του Περιφερειάρχη.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής θα κρίνει τον/την κατάλληλο/η και... ... ... ... ... ...

 

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο moneypress.gr