Θέσεις εργασίας για 96 υποψηφίους σε νέα προκήρυξη

145

Με 96 υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα μεγάλος φορέας.

Συγκεκριμένα, οι προσλήψεις αφορούν το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειακής Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας, από την υπογραφή της και για ένα 1 έτος . Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να  πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού 1

ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας 3

ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων 65

ΔΕ Κοινωνικών Φροντιστών 12

ΔΕ Οδηγών Δ’ κατηγορίας 5

ΔΕ Τεχνιτών (Οικοδόμων) 2

ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων 3

ΤΕ Φυσικοθεραπευτών 2

ΔΕ Μαγείρων 1

ΤΕ Νοσηλευτών 2

 

 

Διαβάστε περισσότερα στο moneypress.gr