Θέσεις εργασίας στο Δήμο Νίκαιας

363

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ- ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ ανακοινώνει την πρόσληψη έντεκα (11) ατόμων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη αναγκών με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου.

Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους άρχεται από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης σε (2) δύο τοπικές εφημερίδες και την ανάρτησή της στο χώρο ανακοινώσεων της ΔΗ.Κ.Ε.ΝΙ.Ρ.-Ν.Π.Ι.Δ. και στα Δημοτικά Καταστήματα του Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη, α) Π. Τσαλδάρη αρ. -10- ΝΙΚΑΙΑ και β) Μπιχάκη αρ. -8- ΡΕΝΤΗΣ και θα έχει χρονική διάρκεια δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες .

 

Διαβάστε περισσότερα στο moneypress.gr