Θέσεις υπαλλήλων καθαριότητας στο Δ. Ζωγράφου

88

Η ΜOΝOΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. (Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ. ΑΕ ΟΤΑ),ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διαρκείας 2 μηνών, συνολικού αριθμού ΔΥΟ (2) ατόμων, προς κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών λειτουργίας της.

 

Διαβάστε περισσότερα στο moneypress.gr