Θεσσαλονίκη: Εισβολή φοιτητών στη Σύγκλητο Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

227
Εισβολή φοιτητών στη Σύγκλητο του ΑΠΘ

Περίπου 30 φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) διέκοψαν τη συνεδρίαση της Συγκλήτου που πραγματοποιούταν εκείνη τη στιγμή απαγορεύοντας την έξοδο του πρύτανη, Περικλή Μήτκα, αλλά και των καθηγητών, από την αίθουσα.

Αίτημά των φοιτητών είναι η πρόσβασή τους στις συνεδριάσεις.

Κρατώντας έγκλειστους τους καθηγητές εντός της αιθούσης θέλησαν οι φοιτητές «εκβιαστικά» να αποφασισθεί η ελεύθερη συμμετοχή τους από τα μέλη της Συγκλήτου προκειμένου να λάβουν απόφαση, η οποία θα επιτρέπει τη συμμετοχή όλων των φοιτητών στις συνεδριάσεις του οργάνου.