Τι είναι το Coaching;

408

Το Coaching είναι μια τεχνική που έχει τις ρίζες του κυρίως στη μαιευτική και τη διαλεκτική του Σωκράτη. Να εκμαιεύσει δηλαδή από τον πελάτη λύσεις και στρατηγικές.

Ο Coach, σε συνεδρίες της μίας περίπου ώρας δεν κρίνει, δεν εκφράζει προσωπικές απόψεις, δεν δίνει συμβουλές, δεν προτρέπει σε λύσεις, δεν βάζει στόχους αντί για σένα.

Της Τόνιας Τσιρογιάννη*

Συμβάλλει στη διαδικασία να πάρεις αποφάσεις, να κάνεις την αλλαγή. Με απλές, σκόπιμες, ισχυρές ερωτήσεις. Σκοπός να συμβάλλει στην προσωπική ανάπτυξη του καθενός, αλλά με πιο ευρύ αποτελέσματα, όπως την καλύτερη επικοινωνία των υπαλλήλων μιας εταιρείας.

Σύμφωνα με τον ICF (International Coach Federation), -σε ελεύθερη μετάφραση- είναι “μια διαδραστική διαδικασία με τον πελάτη – Coachee- σε μια δημιουργική σχέση που δημιουργεί για τον Coachee τις συνθήκες για ανεξερεύνητες μέχρι τότε σκέψεις και ιδέες, που τον εμπνέουν να σχεδιάσει και να υλοποιήσει αλλαγές, ώστε να μεγιστοποιήσει το προσωπικό και επαγγελματικό του δυναμικό.

Συχνά ακούμε και λέμε ότι οι άνθρωποι δεν αλλάζουν. Παρόλα αυτά από την ηλικία των 10 ετών μέχρι τα 40 έχουμε αλλάξει.

Οι Νευροεπιστήμες έρχονται πλέον να επιβεβαιώσουν ότι ο νους διαθέτει τη ρυθμιστική αυτή ιδιότητα. Η ιδιότητα αυτή, όταν αξιοποιηθεί, οδηγεί στην επίγνωση (awareness), και στην αλλαγή της συμπεριφοράς του ατόμου.

Με την επίγνωση, που είναι η συνειδητή εστίαση της προσοχής προς μια κατεύθυνση, δεν αλλάζει μόνο ο τρόπος λειτουργίας του εγκεφάλου αλλά στην ουσία δημιουργούνται νέες συνάψεις, νέοι τρόποι σκέψεις και δράσης.

Ένας αποδεδειγμένος καταλύτης για αλλαγή είναι η προσέγγιση που υιοθετεί το Coaching. Βασικός παράγοντας αυτής της αλλαγής είναι η προσωπική θέληση.