Τι περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο

290
Τι περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο

Θέματα αρμοδιότητας 15 υπουργείων, καθώς και ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» ως νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο.

Το πολυνομοσχέδιο κατατέθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής στη Βουλή, ως κατεπείγον, με προγραμματισμό να ψηφιστεί την Τρίτη από την Ολομέλεια του Κοινοβουλίου.

Ειδικότερα, το πολυνομοσχέδιο, μεταξύ άλλων, προβλέπει:

Για το υπουργείο Οικονομικών: Παρατείνεται η προθεσμία (έως 30/4/2020 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων οικονομικά αδύναμων φυσικών προσώπων για ρύθμιση οφειλών προς πιστωτικά ιδρύματα, με σκοπό την προστασία της κύριας κατοικίας από την αναγκαστική ρευστοποίηση. Επίσης θέματα προσωπικού της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας).

Για το υπουργείο Υγείας: Παρατείνονται προθεσμίες για την ένταξη ιατρών-οδοντιάτρων στο ΕΣΥ. Παρέχεται έως 31/1/2020 η δυνατότητα απευθείας αποζημίωσης δαπανών, κατά παρέκκλιση διατάξεων στους δικαιούχους ασφαλισμένους που θα υποβληθούν με ατομικά αιτήματα στις περιφερειακές διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ για χορήγηση οπτικών και παροχή υπηρεσιών ειδικής αγωγής.

Ρυθμίζονται θέματα μηνιαίας αποζημίωσης για τους οικογενειακούς γιατρούς. Παρατείνεται μέχρι 1/2/2020 και υπό προϋποθέσεις η διάρκεια απασχόλησης του προσωπικού στο επιχειρησιακό πρόγραμμα με τίτλο

«Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών».

Διευκρινίζονται ζητήματα σχετικά με την διαδικασία πρόσληψης στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας ειδικοτήτων όπως μαίες, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί. Ρυθμίζονται ζητήματα λειτουργίας Υγειονομικών Επιτροπών και του Ανωτάτου Υγειονομικού Συμβουλίου, καθώς και εργασιακά ζητήματα στο προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην κεντρική υπηρεσία και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Για το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη: Ρυθμίζονται θέματα προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Συνιστώνται στην ΕΛΑΣ 800 οργανικές επί θητεία θέσεις Συνοριακών Φυλάκων. Παρατείνεται για ένα χρόνο (έως τις 31/12/2020) η ισχύς του πίνακα επιτυχόντων για εποχικούς πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης και περέχεται η δυνατότητα εκ νέου πρόσληψης για το επόμενο έτος πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης με δυνατότητα επαναπρόσληψης τα επόμενα έτη ως το 2023.

Υπουργείο Εξωτερικών: Συμπληρώνονται διατάξεις του Οργανισμού του Υπουργείου σχετικά με το καθεστώς του προσωπικού Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας.

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Ρυθμίζονται οργανωτικά ζητήματα (πλήρωση θέσεων προσωπικού, διάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας κ.ά.).

Για το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: Ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με τις υποχρεώσεις που έχουν οι προμηθευτές καυσίμων κατά την παράδοση καύσιμου πετρελαίου στα πλοία.

Για το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων: Προβλέπονται η συνέχιση της λειτουργίας των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων μέχρι την ολοκλήρωση της αξιολόγησής τους και η δυνατότητα επανασύναψης συμβάσεων προσωπικού του Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Για το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών: Ρυθμίζονται μεταξύ άλλων θέματα σχετικά με το ενιαίο Τέλος Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αερολιμένων.

Για το υπουργείο Δικαιοσύνης: Διατάξεις για θέματα διαδικασίας ειδικής διαχείρισης φυσικών ή νομικών προσώπων με πτωχευτική ικανότητα.

Για το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού: Μετατίθεται για ένα χρόνο (έως 31/12/2020) ο χρόνος έναρξης ισχύος της διάταξης που ρυθμίζει θέματα ηλεκτρονικού εισιτηρίου και κάρτας φιλάθλου.

Για το υπουργείο Περιβάλλοντος: Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την διαδικασία είσπραξης και απόδοσης στο Πράσινο Ταμείο του ενιαίου προστίμου είσπραξης για την υπαγωγή στον νόμο 4495/17 αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων.

Για το υπουργείο Εσωτερικών: Τροποποιούνται διατάξεις του νόμου για το Σύστημα Κινητικότητας, ρυθμίζονται θέματα οικονομικής λειτουργίας των ΟΤΑ ά βαθμού, και τροποποιούνται συγκεκριμένες διατάξεις αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας «Μάτι ξανά» για την αναπλαση των περιοχών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του 2018.

Ακόμα, εμπεριέχονται θέματα των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ενώ παραμένει άγνωστο εάν θα προστεθούν και άλλα, μέσω τροπολογιών ως τη στιγμή της ψήφισής του.

Για το υπουργείο Εργασίας: Παρατείνεται κατά πέντε μήνες, δηλαδή έως 31/5/2020 η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης για την υπαγωγή στη ρύθμιση οφειλών προς Φορείς Κοινωνική Ασφάλισης ενώ παρέχεται και η δυνατότητα επανένταξης στη ρύθμιση οφειλών προς ΦΚΑ για τους οφειλέτες που είχαν ενταχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση (του ν. 4611/2019) και την απώλεσαν, υπό προϋποθέσεις. Παρατείνεται ως 31 Δεκεμβρίου 2020 η προθεσμία εντός της οποίας εκκαθαρίζονται και πληρώνονται από τον ΕΦΚΑ όλες οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του κλάδου Υγείας των ΦΚΑ που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ προς τα φαρμακεία και λοιπούς συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας.