Το ελληνικό σχέδιο ανάκαμψης αλλάζει την εικόνα της χώρας

144

Στοχευμένες δράσεις που θα απαντούν στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία ενόψει της επόμενης μέρας της πανδημίας περιλαμβάνει το σχέδιο ανάκαμψης της Κυβέρνησης. Με τον αέρα των 72 δισ. ευρώ των κοινοτικών κονδυλίων και την αποφασιστικότητα για ριζικές αλλαγές στο παραγωγικό μοντέλο της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχωρά με γοργούς ρυθμούς στην υλοποίηση ενός συνεκτικού ολιστικού προγράμματος που χτίζεται μεθοδικά σε τέσσερις πυλώνες:

-Πράσινο

-Ψηφιακό,

-Απασχόληση, δεξιότητες και κοινωνική συνοχή.

-Ιδιωτικές επενδύσεις και οικονομικός και θεσμικός μετασχηματισμός.

Σε αυτούς τους πυλώνες επιχειρεί να κινητοποιήσει σημαντικές δυνάμεις από τον ιδιωτικό τομέα χρησιμοποιώντας: συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα για την πραγματοποίηση δημοσίων επενδύσεων, εταιρείες Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών για την πραγματοποίηση έργων ενεργειακής απόδοσης στον δημόσιο τομέα και συγχρηματοδοτήσεις μέσω ποικίλων χρηματοδοτικών εργαλείων ώστε να συγκεντρώσει σημαντικότατα επιπρόσθετα ιδιωτικά κεφάλαια για τις επιλέξιμες ιδιωτικές επενδύσεις.

Πιο συγκεκριμένα: Σχετικά με την πράσινη μετάβαση, οι επενδύσεις και οι μεταρρυθμίσεις του Σχεδίου περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: διασύνδεση των ελληνικών νησιών, εγκατάσταση εκατομμυρίων έξυπνων τηλεμετρητών ενέργειας με στόχο την ενεργειακή εξοικονόμηση. επίσης, εκτεταμένο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών, κτιριακών υποδομών επιχειρήσεων και δημοσίων κτιρίων και υποδομών. Ανάπτυξη προσβάσιμων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα.

Όσον αφορά στην ψηφιακή μετάβαση, προωθούνται συγκεκριμένες ενέργειες για την ανάπτυξη διαδρόμων δικτύου 5G στους ελληνικούς αυτοκινητόδρομους, τον ψηφιακό μετασχηματισμό επιχειρήσεων, ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες περιλαμβάνουν αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών που παρέχουν τα υπουργεία (το ψηφιακό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης (ΕΦΚΑ), ψηφιοποίηση πολεοδομιών δήμων, της δικαιοσύνης (e-justice) , τις “έξυπνες” πόλεις (smart cities) και άλλα).

Ως προς τον πυλώνα απασχόλησης, δεξιοτήτων και συνοχής, οι επενδύσεις και οι μεταρρυθμίσεις του Σχεδίου περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας που ενισχύει τη δημιουργία θέσεων εργασίας, προώθηση σύγχρονων ενεργητικών και μη ενεργητικών Πολιτικών για την αγορά εργασίας (Active and Passive Labour Market Policies).

Μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού μέσω ενός ανταποδοτικού συστήματος επικουρικών συντάξεων και άλλες αλλαγές και επενδύσεις που ενδυναμώνουν την κοινωνική δικαιοσύνη και το δίκτυο κοινωνικής προστασίας, ενώ θωρακίζουν το σύστημα κοινωνικών παροχών.

Σε ό,τι αφορά στις ιδιωτικές επενδύσεις και τον θεσμικό μετασχηματισμό, προωθούνται σημαντικές μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, τη βελτίωση της ταχύτητας και αποτελεσματικότητας στην απονομή της δικαιοσύνης.