Το νέο σύστημα για την προστασία της πρώτης κατοικίας: Σε δύο φάσεις και με επιδότηση δόσης έως και 90%

483
Το νέο σύστημα για την προστασία της πρώτης κατοικίας

Νέο σύστημα προστασίας της πρώτης κατοικίας και γενναία επιδότηση δόσεων για δάνεια με υποθήκη την κύρια κατοικία θα ισχύσει από το καλοκαίρι.

Το νέο σύστημα θα καλύψει και τη νέα γενιά των "κόκκινων" δανείων που δημιουργεί η πανδημία του κορωνοϊού.

Το παλαιό καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας κρίνεται ανεπαρκές από την κυβέρνηση που σχεδιάζει ανατροπές για να καλύψει πολλαπλάσιους δανειολήπτες που έχουν ανάγκη την κρατική στήριξη.

Ωστόσο, και αυτό παρατείνεται μέχρι τέλος Ιουλίου. Και καθώς τον Αύγουστο δεν γίνονται πλειστηριασμοί, η Κυβέρνηση διασφαλίζει μέχρι τον Σεπτέμβριο τουλάχιστον τους οφειλέτες.

Σύμφωνα με τις εξαγγελίες της Κυβέρνησης:

- θα επιδοτούνται πληρωμές δανείων που έχουν εγγύηση κατοικία, τουλάχιστον 50% ή 70%-90% της δόσεως στις περισσότερες περιπτώσεις.

- δικαιούχοι θα είναι δανειολήπτες με πρόβλημα που, σε αντίθεση με την προστασία που ως τώρα παρατείνεται, «κοκκίνισαν» όχι μόνο πριν αλλά και μετά το 2018, δηλαδή το 2020 λόγω κορωνοϊού.

Το σχέδιο της κυβέρνησης αναπτύσσεται σε δύο χρονικές φάσεις:

Στάδιο 1ο

Παρατείνεται η προστασία της πρώτης κατοικίας, με τα χαρακτηριστικά του υφιστάμενου Νόμου, για 3 ακόμη μήνες, έως το τέλος Ιουλίου 2020.

Αυτό το καθεστώς προστασίας όμως για την πρώτη κατοικία, όπως ψηφίστηκε την 1η Απριλίου 2019 και ενεργοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2019, προστατεύει την πρώτη κατοικία μόνον για όσους είχαν «κόκκινο δάνειο» μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Όμως, δεν προστατεύει «κόκκινους» δανειολήπτες μετά το 2018.

Ο νόμος αυτός θα έληγε στις 31 Δεκεμβρίου αλλά η Κυβέρνηση πέτυχε την παράταση για τέσσερις ακόμη μήνες. Αν και η παράταση έληγε κανονικά χθες, μόλις 3.198 υπέβαλαν αιτήσεις ως τον Μάρτιο στην ειδική πλατφόρμα, όταν οι δυνητικοί δικαιούχοι, σύμφωνα με τα στοιχεία των τραπεζικών ιδρυμάτων, είναι περίπου 90.000.

Η πενιχρή ανταπόκριση δείχνει χαμηλό ενδιαφέρον και ανάγκες, ή και γραφειοκρατικά εμπόδια και προβλήματα. Σε κάθε περίπτωση όμως, όπως τόνισε ο Χρήστος Σταϊκούρας, «στην δρομολογούμενη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου προβλέπεται διάταξη για παράταση του υφιστάμενου πλαισίου μέχρι τέλος Ιουλίου» που θα είναι «μια τελευταία ευκαιρία αξιοποίησής του σε όσους το επιθυμούν».

Στάδιο 2ο

Ακόμα, δρομολογείται και θα υλοποιηθεί ένα νέο πρόγραμμα υποστήριξης δανειοληπτών. Πρόγραμμα στο οποίο το Κράτος θα επιδοτεί, για ορισμένο χρονικό διάστημα, σημαντικό μέρος των μηνιαίων δόσεων όσων πλήττονται από τις συνέπειες του κορωνοϊού, και έχουν δάνεια με υποθήκη στην πρώτη κατοικία.

Θα καλύπτει όλα τα «κόκκινα δάνεια», τόσο αυτά που δημιουργήθηκαν πριν το τέλος του 2018 όσο και αυτά που μεταγενέστερα προέκυψαν, μέχρι σήμερα, για τους πολίτες που επλήγησαν από τις συνέπειες της υγειονομικής κρίσης.

Θα καλύπτει όμως και τα εξυπηρετούμενα δάνεια όλων των συμπατριωτών μας που επλήγησαν από την πανδημία.

Παράλληλα, θέτει δικλείδες ασφαλείας, ώστε να μην επωφεληθούν της επιδότησης οι στρατηγικοί κακοπληρωτές.

Το Κράτος αναλαμβάνει, για ένα χρονικό διάστημα, ένα μεγάλο μέρος των υποχρεώσεων των δανειοληπτών που έχουν πληγεί από την πανδημία του κορωνοϊού.

Σύμφωνα με τον Χρήστο Σταϊκούρα, εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού, με το νέο πρόγραμμα και επιπροσθέτως προς την παράταση του υφιστάμενου πλαισίου:

· για πρώτη φορά, ενισχύονται και οι συνεπείς δανειολήπτες, με εξυπηρετούμενα δάνεια, οι οποίοι έχουν πληγεί από την πανδημία.

· Υποστηρίζεται το σύνολο των δανειοληπτών που επλήγησαν από την υγειονομική κρίση, και έχουν «κόκκινο» δάνειο, ακόμη και μετά το τέλος του 2018.

· Καλλιεργείται η κουλτούρα πληρωμών.

· Αποτρέπεται η εκμετάλλευση του νέου πλαισίου από στρατηγικούς κακοπληρωτές.

· Περιορίζεται ο κίνδυνος δημιουργίας μιας νέας γενιάς «κόκκινων» δανείων.

· Ενισχύεται η κοινωνική συνοχή.

· Καλύπτονται πολλαπλάσιοι δανειολήπτες σε σχέση με το υφιστάμενο πλαίσιο.