Τρέχει κάτι; Παρήγγειλαν αιφνιδιαστικά χιλιάδες κάλπες, παραβάν και ψηφοδέλτια! (έγγραφο)

119
x-default

Αίσθηση προκάλεσε η σπουδή αλλά και οι συνοπτικές διαδικασίες με τις οποίες το Υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε σε διαγωνισμό - εξπρές (διάρκειας μόλις δύο ημερών) για την προμήθεια ψηφοδελτίων, καλπών, παραβάν κ.λ.π.
Σύμφωνα με τον airetos.gr  το Υπουργείο Εσωτερικών παρήγγειλε 106.000 κάλπες με δυνατότητα προσαύξησης έως 40%, 87.000 παραβάν με δυνατότητα προσαύξησης έως 20%, 77 εκατομμύρια τεμάχια εκλογικών φακέλων και 107.700 δεσμίδες χαρτιού ψηφοδελτίων.

Όλα αυτά, όπως αναγράφει σε όλες τις Προσκλήσεις, “ενόψει των Αυτοδιοικητικών εκλογών, των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των προβλεπόμενων Βουλευτικών Εκλογών εντός του 2019”.

Κοινό χαρακτηριστικό των εγγράφων που υπογράφει ο Υπουργός Εσωτερικών, Αλέξης Χαρίτσης, είναι πως θέτουν προθεσμίες εξπρές για την υποβολή προσφορών.

Ορίζουν ημερομηνία υποβολής προσφορών την 23η Ιανουαρίου, ενώ φέρουν ημερομηνία έκδοσης 21η και 22 Ιανουαρίου.Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η χαμηλότερη τιμή.

Δείτε τα βασικά δεδομένα κάθε παραγγελίας, καθώς και τα πλήρη έγγραφα για περισσότερες λεπτομέρειες.

Ι)ΚΑΛΠΕΣ

· Ποσότητα:106.000 κάλπες με δυνατότητα προσαύξησης έως 40%

· Προϋπολογισμός:12.500.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (και 5.000.000 € για προσαύξηση της ποσότητας έως 40%)

· Παράδοση: από 1 έως 20 Απριλίου 2019 (η επιπλέον ποσότητα έως 40%, εφόσον ζητηθεί, θα παραδοθεί από 20 Απριλίου έως 15 Μαΐου 2019),

· Ημερομηνία Πρόσκλησης:21 Ιανουαρίου

· Προθεσμία υποβολής προσφορών:23 Ιανουαρίου στις 12:00

ΙΙ) ΠΑΡΑΒΑΝ

· Ποσότητα:87.000, με δυνατότητα προσαύξησης της ποσότητας έως 20%

· Προϋπολογισμός:6.700.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (και 1.350.000 € για προσαύξηση ποσότητας έως20%)

· Παράδοση: από 1 έως 20 Απριλίου 2019 (η επιπλέον ποσότητα έως 20%, εφόσον ζητηθεί, θα παραδοθεί από 20 Απριλίου έως 15 Μαΐου 2019)

· Ημερομηνία Πρόσκλησης:21Ιανουαρίου

· Προθεσμία υποβολής προσφορών: 23 Ιανουαρίου στις 14:00

ΙΙΙ)ΧΑΡΤΙ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ

· Ποσότητα:107.700 δεσμίδες (κάθε δεσμίδα έχει 500 φύλλα)

· Προϋπολογισμός: 5.710.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

· Παράδοση: έως 10 Απριλίου 2019

· Ημερομηνία Πρόσκλησης:21Ιανουαρίου

· Προθεσμία υποβολής προσφορών: 23 Ιανουαρίου στις 10:00

IV) ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ

· Ποσότητα:77.000.000 τεμάχια

- Ευρωεκλογές: 11.000.000

- Δημοτικές Εκλογές: 22.000.000

- Περιφερειακές: 22.000.000

- Κοινοτικές: 10.000.000

- Βουλευτικές: 12.000.000

· Παράδοση: από 1 έως 20 Απριλίου 2019

· Προϋπολογισμός: 1.450.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %

· Ημερομηνία Πρόσκλησης: 22 Ιανουαρίου

· Προθεσμία υποβολής προσφορών: 23 Ιανουαρίου στις 10:00

ΠΗΓΗ: airetos.gr