ΤτΕ: Μείωση κατά 900 εκατ. ευρώ του ELA των ελληνικών τραπεζών

148

Στο ποσό των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ, έως και την Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2019, μετά από αίτημα της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), καθορίστηκε το ανώτατο όριο παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η μείωση του ανώτατου ορίου κατά 900 εκατομμύρια ευρώ αντανακλά τη βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, λαμβανομένων υπόψη των ροών που προέρχονται από καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα και από την πρόσβαση των τραπεζών στις χρηματοπιστωτικές αγορές.