Βουλή: «Περικόπηκαν» μόρια από την αξιολόγηση υπαλλήλων - Εφαρμόστηκε η απόφαση Βούτση

129

Στην εφαρμογή της απόφασης του Ν. Βούτση, με ημερομηνία 28.11.2016, να «περικόπτεται» το 10% των μορίων στους υπαλλήλους της Βουλής που παρουσίασαν υψηλή «βαθμολογία» στην αξιολόγηση, εάν παρατηρείται συστηματική εμφάνιση ακραίων βαθμολογιών, προχώρησε ο γενικός γραμματέας του Κοινοβουλίου, Γιώργος Μυλωνάκης.

Συγκεκριμένα, το άρθρο 15 της απόφαση της 28.11.2016 ορίζει ότι το τμήμα αξιολόγησης Ανθρωπίνου Δυναμικού παρακολουθεί και διαχειρίζεται στατιστικά δεδομένα και χρονοσειρές δεδομένων με τις βαθμολογίες αξιολόγησης και συντάσσει εκθέσεις ανάλυσης δεδομένων.

Όπου παρατηρείται, υπογραμμίζεται στο ίδιο άρθρο, συστηματική εμφάνιση ακραίων τιμών βαθμολόγησης είτε υψηλών είτε χαμηλών μπορεί με απόφαση του γενικού γραμματέα, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού και Επιμόρφωσης να εφαρμόζεται «συντελεστής διόρθωσης».

Συνεπώς, σύμφωνα με κοινοβουλευτικές πηγές, ο Γ. Μυλωνάκης εφήρμοσε την απόφαση που είχε ψηφιστεί επί προεδρίας του Ν. Βούτση, με δεδομένο ότι εμφανίστηκαν ακραία νούμερα, που θα έπρεπε να διορθωθούν.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το έγγραφο που αναρτήθηκε στην Κοινοβουλευτική Διαφάνεια επιβάλλεται «συντελεστής διόρθωσης» σε υπαλλήλους που πήραν από 90 έως 100 μόρια κατά την αξιολόγησή τους για το έτος 2018. Υπενθυμίζεται ότι κάτι αντίστοιχο είχε γίνει και για την αξιολόγηση του 2017.