"Χριστουγεννιάτικες" NAVTEX των Τούρκων γύρω από την Κύπρο

51

Με δύο NAVTEX η Τουρκία ανακοινώνει ασκήσεις με πραγματικά πυρά, παραμονή Χριστουγέννων, σε δύο περιοχές ανοιχτά της Κύπρου!

Στη μία περιοχή που δεσμεύει νότια της Κύπρου, από τις 24 Δεκεμβρίου μέχρι τις 2 Ιανουαρίου θα κάνει ασκήσεις με πραγματικά πυρά, όπως και στη δεύτερη που βρίσκεται δυτικά της Κύπρου, περίπου στην περιοχή που έχει στείλει το Barbaros και τα πολεμικά της πλοία. Σε αυτή τη περιοχή θα κάνει ασκήσεις μόνο την παραμονή των Χριστουγέννων.