Υπερωρίες το Σαββατοκύριακο στο Εθνικό Τυπογραφείο για τα ρουσφέτια ΣΥΡΙΖΑ (εικόνα)

94
Συμφωνία τραπεζιτών - κυβέρνησης για τα «κόκκινα» δάνεια

Για να ισχύσουν όλα τα ρουσφέτια που πέρασε από τη Βουλή το κυβερνών κόμμα, έπρεπε να δημοσιευτούν στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.

Για να προλάβουν να δημοσιευτούν όλα τα ρουσφέτια το Εθνικό Τυπογραφείο λειτουργεί εκτάκτως υπερωριακά όλο το Σαββατοκύριακο,  όπως φαίνεται στο παρακάτω απόσπασμα που ανήρτησε χρήστης του twitter.

apotweet