Υψηλότερες εισφορές καλούνται να πληρώσουν 8 στους 10 μη μισθωτοί

142
Κοινωνικό Μέρισμα: Πόσες αιτήσεις έχουν εγκριθεί

Η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού από 1ης Φεβρουαρίου 2019 διαμορφώνει εκ νέου το τοπίο, καθώς αυξάνονται οι κατώτατες εισφορές που καλούνται να πληρώσουν σχεδόν 8 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολουμένους και αγρότες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Καθημερινής» σχεδόν το 80% των ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών θα δουν αύξηση στις εισφορές κύριας ασφάλισης Φεβρουαρίου, καθώς η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού που τέθηκε σε ισχύ τον εν λόγω μήνα θα συμπαρασύρει τις καταβολές στον ΕΦΚΑ.

Στην πράξη, όσοι αυτοαπασχολούμενοι δήλωσαν καθαρό φορολογητέο εισόδημα (συν τις καταβλητέες εισφορές) έως 7.800 ευρώ θα δουν την επιβάρυνσή τους να αυξάνεται έως και 17 ευρώ ανά μήνα.

Για τους αγρότες που δήλωσαν καθαρό φορολογητέο εισόδημα έως 6.000 ευρώ η επιπλέον μηνιαία επιβάρυνση θα φτάσει έως και τα 18 ευρώ.

Η εξόφληση των ειδοποιητηρίων Φεβρουαρίου πρέπει να γίνει έως τις 8 Απριλίου.