Παρασκευή
21 Ιουνίου 2024

Epsilon Net: Αλμα 42,8% στα καθαρά κέρδη προ φόρων στο α’ τρίμηνο - Άυξηση 33,3% στον κύκλο εργασιών

Επιχειρήσεις
Tags: epsilon net

Ο  Όμιλος  Εταιριών  EPSILON  NET,  συνέχισε  και  το  1ο  Τρίμηνο  του  2024,  την  υλοποίηση     του επιχειρηματικού του σχεδιασμού, με αποτέλεσμα την αύξηση   των οικονομικών μεγεθών του, η οποία αποτυπώνει  την κυρίαρχη θέση του  στον τομέα του Business Software.

Τα βασικότερα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου EPSILON NET για το 1ο   Τρίμηνο του 2024 έχουν ως εξής:

Σημειώνεται  ότι,  τα  οικονομικά  μεγέθη  του  Ομίλου  της  31/03/2024  έχουν  επιβαρυνθεί  από  την επιμέτρηση σε εύλογη αξία των δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών βάσει του IFRS 2 με το ποσό των 0,30 εκ. ευρώ. Το αντίστοιχο ποσό που επιβάρυνε τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου της 31/03/2023 ανέρχεται στα 0,90 εκ. ευρώ.

Tα αντίστοιχα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου (τα οποία παρουσιάζονται για σκοπούς πληροφόρησης) χωρίς την εφαρμογή της λογιστικής αποτύπωσης με βάση τη μέθοδο της «εύλογης αξίας» για τα δικαιώματα προαίρεσης του IFRS 2, διαμορφώνονται ως εξής:

Κατά το 1ο  τρίμηνο του 2024, τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου ενισχύθηκαν στα   67,30 εκατ. ευρώ, και τα  ταμειακά  διαθέσιμα  &  ισοδύναμα  ανήλθαν  σε   28,52  εκατ.  ευρώ.  Ο  αρνητικός   καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα -10,47 εκατ. ευρώ  (ενώ στον υπολογισμό του αρνητικού δανεισμού δεν έχει συμπεριληφθεί ποσό  3,38  εκατ. ευρώ, που έχει επενδυθεί σε τίτλους σταθερής απόδοσης έναντι αντίστοιχου ποσού 3,18 εκατ. ευρώ που ήταν στο Α’ Τρίμηνο του 2023).

Ο Όμιλος  συνεχίζει με συνέπεια την εφαρμογή του επιχειρηματικού του σχεδιασμού σε όλους τους τομείς που δραστηριοποιείται. Παράλληλα με τους στόχους ανάπτυξης στην Ελλάδα & στο εξωτερικό, βρίσκεται  σε εξέλιξη πλάνο  ενεργειών  ενίσχυσης  του επιπέδου οργάνωσης  και  λειτουργίας   του Ομίλου,  με  στόχο  τη  συνολική  αναβάθμιση  της  αποτελεσματικότητας  του  καθώς  και  σημαντικής κλίμακας  νέες  επενδύσεις στους  τομείς  των  κτιριακών  υποδομών,  του Security,  του Fintech, του Business Software & του ΑΙ με στόχο τη διασφάλιση της ηγετικής του θέσης για την επόμενη πενταετία. 

Η   Διοίκηση   του  Ομίλου   εκτιμά,   ότι   οι   επενδύσεις   των   ελληνικών   επιχειρήσεων   στον   τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού θα συνεχισθούν λόγω της δυναμικής της  Ελληνικής οικονομίας και της  παράλληλης  παροχής  κινήτρων  μέσω  των  χρηματοδοτικών  προγραμμάτων  του  ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ & του ΕΣΠΑ 2021-2027. Τα θετικά αποτελέσματα του 1ο Τριμήνου του 2024 επιβραβεύουν την πολιτική του Ομίλου για την ανάπτυξη και διάθεση προϊόντων & υπηρεσιών all in one  solution  και  το  στόχο  του  για  συνεχή  διεύρυνση  του  μεριδίου  αγοράς.  Από  τη  θέση  του μεγαλύτερου Ομίλου  Επιχειρησιακού  Λογισμικού  &  Λύσεων  Τεχνολογίας στην Ελλάδα,  συνεχίζουμε με συνέπεια την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδιασμού για την περίοδο 2023-2025.

 

Ακολουθήστε το Lykavitos.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις


Διαβάστε ακόμη

Έρευνα COSMOTE Insurance: Η πλήρης ασφάλιση Κτιρίου & Περιεχομένου, το δημοφιλέστερο πακέτο για κάλυψη κατοικίας από φυσικές καταστροφές

Η ασφάλεια «Κτιρίου και Περιεχομένου» αποτελεί το δημοφιλέστερο πακέτο στην ασφάλιση κατοικίας στην Ελλάδα, οι κάτοικοι των νησιών επιλέγουν περισσότερο πλήρη πακέτα ασφάλισης, ενώ...

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Υπεροπλία άνω των €3 δισ. για επενδύσεις σε υποδομές & παραχωρήσεις φέρνει η επόμενη ημέρα

Με δύναμη πυρός άνω των €3 δισ. για νέα έργα, το μεγαλύτερο και πλέον αποδοτικό χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων με εξασφαλισμένα μερίσματα άνω των €10 δισ. και κατασκευαστικό ανεκτέλεστο...

Φόρτωση άρθρων...