Δόμνα Μιχαηλίδου: «Ο δρόμος για την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, είναι χωρίς επιστροφή» (Photos)

«Για εμάς, ο δρόμος για την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, είναι χωρίς επιστροφή. Γι’ αυτό, με πολιτικές ισότητας διασφαλίζουμε τ...

Μ. Συρεγγέλα: Πολιτικές στήριξης της οικογένειας και συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας και σε ηγετικές θέσεις

Προωθημένες πολιτικές για την ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και οικογενειακή ζωή της γυναίκας, αλλά και ένταξη της στην αγορά εργασίας και την ...