Σκρέκας: Το μεγαλύτερο πρόβλημα των νοικοκυριών η ακρίβεια - Έχουμε σχέδιο για μόνιμα χαμηλές τιμές στο ράφι

«Σε πολλές κατηγορίες από τα προϊόντα τα οποία έχουν ανακοινωθεί για μόνιμη μείωση τιμής, η έκπτωση είναι περισσότερη από 5%. Στα αλεύρια, η έκπτωση ε...