Γιάννης Εμίρης (Alpha Bank): «Η επιτυχής Δημόσια Εγγραφή της Dimand συνιστά αναγνώριση από την αγορά της δυναμικότητας και των προοπτικών της εταιρείας»

Η Alpha Bank ενήργησε ως σύμβουλος έκδοσης και συντονιστής κύριος ανάδοχος στη Δημόσια Εγγραφή της Dimand για την εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματι...

Βασίλης Ψάλτης: «Τράπεζες, Επιχειρήσεις και Πολιτεία να σταθμίσουν την ταχύτητα μετάβασης προς τη βιώσιμη ανάπτυξη με την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας»

Στη στρατηγική της Alpha Bank και ευρύτερα στον ρόλο των ελληνικών τραπεζών στο θέμα της ενσωμάτωσης των κριτηρίων ESG, αλλά και στην ευθύνη που καλού...

Alpha Bank - “Business Tomorrow”: Ισχυρή στήριξη της επιχειρηματικότητας μέσω της διάθεσης δανειακών κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης

Ενημερωτική εκδήλωση της Alpha Bank με οικοδεσπότες τους Β. Ψάλτη και Γ. Εμίρη και τη συμμετοχή εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου και πλήθους εται...