Το είναι και το φαίνεσθαι

Το έγκλημα των Τεμπών θα στοιχειώνει τα ψήγματα συνείδησης, όσων συντέλεσαν, με πράξεις ή παραλείψεις στη διάπραξή του. Ο πόνος θα είναι στο διηνεκές ...