Η Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία

Πολύ μελάνι «χύθηκε» τις τελευταίες ημέρες, στην ανάλυση των φερόμενων νέων συνθηκών, που σηματοδοτεί η Τουρκική ανακοίνωση για την εκτόξευση βαλλιστι...

Η Lockheed Martin μπαίνει στην ΕΑΒ

Στις αρχές Σεπτεμβρίου υπολογίζεται ότι το σχέδιο για τη διχοτόμηση της ΕΑΒ και την ιδιωτικοποίηση του παραγωγικού μέρους με την εισαγωγή στρατηγικού ...