Συνεχίζεται η καμπάνια της ΟΝΝΕΔ «Άσε τη δουλειά σου να μιλήσει» – Ανοιχτή συζήτηση με νέους εκπαιδευτικούς

Συνεχίζονται οι ανοιχτές συζητήσεις με νέους ανά επαγγελματικό κλάδο, στο πλαίσιο της καμπάνιας της ΟΝΝΕΔ με τίτλο: «Άσε τη δουλειά σου να μιλήσει». ...