Ελληνικό Κτηματολόγιο: Παρατείνεται η ανάρτηση κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων σε περιοχές των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων

Το Ελληνικό Κτηματολόγιο ενημερώνει τους κατόχους ακίνητης ιδιοκτησίας σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων πως η Ανάρτηση κτ...

Ελληνικό Κτηματολόγιο: Παράταση συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσπρωτίας και Κέρκυρας

Παρατείνεται μέχρι την 12η Απριλίου 2024, για τους κάτοικους εσωτερικού, η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσπρωτίας και Κέρ...