Η επιδότηση εργασίας όπλο κατά της ανεργίας, ανεβάζει τους τόνους ο ΣΥΡΙΖΑ και το στοίχημα της πανεπιστημιακής αστυνομίας

- Μια καινοτόμα πρωτοβουλία αναλαμβάνει ο ΟΑΕΔ, η οποία ομολογουμένως θα έπρεπε να είχε εφαρμοστεί εδώ και πολλά χρόνια. Αντί λοιπόν να επιδοτεί την α...