Σε κίνδυνο τα 2/3 των τροφίμων που τρώμε

Τα 2/3 των τροφίμων που τρώμε είναι σε κίνδυνο. Οι πληθυσμοί των μελισσών μειώνονται. Περισσότερα από τα μισά είδη νυχτερίδων στις ΗΠΑ βρίσκονται σε σ...