Παπαθανάσης: Θα ζητήσουμε επιπλέον 5 δισ. από το Ταμείο Ανάκαμψης για δάνεια σχεδόν μηδενικού επιτοκίου σε επιχειρήσεις

«Θα ζητήσουμε επιπρόσθετα 5 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης που θα διοχετευτούν με δάνεια σχεδόν μηδενικού επιτοκίου. Για τις μεγάλες επιχειρήσεις 1...