Προσλήψεις 8.895 μόνιμων υπαλλήλων για φορείς του Δημοσίου, Δικαιοσύνη, Υγεία, Πολιτική Αεροπορία

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες για την πρόσληψη 8.895 μόνιμων υπαλλήλων, οι οποίοι θα καλύψουν άμεσες υπηρεσιακές ανάγκες σε φορείς...