Μια κοινωνία δίκαιη και συμπεριληπτική για όλους και όλες

Με αφορμή την πρόσφατη λειτουργία των Ψηφιακών Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) και της ψηφιακής πλατφόρμας «Εθνική Πύλη Αναπηρίας» είναι πλέον εμφανές ότι η κοινωνική πολιτική βρίσκεται στις προτεραιότητε...

Απόψεις