Πέμπτη
30 Ιουνίου 2022

Υπερκάλυψη 1,65 φορές και επιτόκιο 2,95% για το ομόλογο της Safe Bulkers

Επιχειρήσεις

Η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», η «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ» και η «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου και την εισαγωγή των Ομολογιών εκδόσεως της «SAFE BULKERS PARTICIPATIONS PLC» (η «Εταιρεία»), με την εγγύηση της εταιρείας «SAFE BULKERS,INC.», προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 09/02/2022, ανακοινώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ότι διατέθηκαν συνολικά 100.000 άυλες κοινές ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι «Ομολογίες») με συνέπεια την άντληση κεφαλαίων ύψους €100.000.000.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 165,14 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά 1,65 φορές.

 Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία.

Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 2,95% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 2,95% ετησίως.

Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 68.200 Ομολογίες (68,2% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, και β) 31.800 Ομολογίες (31,8% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.

Ακολουθήστε το Lykavitos.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις


Διαβάστε ακόμη

Eurobank: Εφάπαξ οικονομική ενίσχυση 300 ευρώ σε όλους τους εργαζόμενους - Εξαιρείται η διοίκηση

Σε μια εφάπαξ οικονομική ενίσχυση του προσωπικού, μέσω vouchers αξίας 300 ευρώ για κάθε εργαζόμενο, προχωρά η Eurobank, εκτιμώντας το γεγονός ότι οι διεθνείς οικονομικές συνθήκες έ...