Τρίτη
23 Ιουλίου 2024

Πολυνομοσχέδιο: Τι προβλέπει για Δημόσιο, αστυνομικούς, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό

Διαδικαστικές και οργανωτικές διατάξεις για την ανάπτυξη, παρεμβάσεις για την ενίσχυση της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης και άλλες επείγουσες διατάξεις εισάγει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που συζητείται σήμερα, Τρίτη, στην Ολομέλεια, με προγραμματισμό να ψηφιστεί αύριο ,Τετάρτη.

Το πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με τη λειτουργία του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΑ), των Ειδικών Υπηρεσιών, του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ), των Συμπράξεων Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), καθώς και διατάξεις του ν. 4872/2021 για την ενίσχυση της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ). Παράλληλα, ρυθμίζονται και ειδικότερα ζητήματα σχετικά με την τόνωση της ανάπτυξης, τα οποία χαρακτηρίζονται, από την κυβέρνηση, ως επείγοντα.

Στο νομοσχέδιο κατατέθηκαν χθες βράδυ τρεις τροπολογίες με πολυάριθμες διατάξεις. Και οι τρεις πυροδοτούν νέο κύκλο αντιπαράθεσης ανάμεσα στην κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στην «αιχμή του δόρατος» βρίσκεται ιδίως εκείνη που τροποποιεί το καθεστώς της ανώνυμης εταιρειάς «Ανάπλαση Αθήνας Ανώνυμη Εταιρεία», η οποία μετονομάζεται σε «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΕ» και διευρύνεται ο σκοπός της, προκειμένου να περιλαμβάνει τον συντονισμό, τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την υλοποίηση αναπλάσεων στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας και όχι μόνο στα όρια του Δήμου Αθηναίων, όπως ισχύει σήμερα. Η τροπολογία προβλέπει ότι μειώνεται κατά πέντε ο αριθμός μελών του ΔΣ της εταιρείας, αντί ενδεκαμελές που είναι σήμερα. Επανακαθορίζεται επίσης η ιδιότητα των μελών που μετέχουν στη νέα σύνθεση. Με τη σημερινή της σύνθεση, η «Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ» είχε πρόεδρο τον δήμαρχο Αθηναίων. Με τη νέα διάταξη, ως πρόεδρος ορίζεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, επιστημονικής κατάρτισης και επαγγελματικής εμπειρίας επί των θεματικών πεδίων της εταιρείας.

Πριν από λίγο και ενώ η συζήτηση του πολυνομοσχεδίου, δεν έχει ακόμη αρχίσει (σ.σ. βρίσκεται ως αυτή την ώρα σε εξέλιξη η συζήτηση του άλλου νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας), ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος ζήτησε την άμεση απόσυρση της τροπολογίας που κατατέθηκε στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών γιατί τίθενται εκτός του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΕ» τόσο ο δήμαρχος Αθηναίων όσο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου που ανήκουν στην πλειοψηφούσα παράταξη. Ο Δημήτρης Μάντζος έκανε λόγο «για αντιθεσμικά παιχνίδια και ανάπλαση ερήμην της νέας Δημοτικής Αρχής», την οποία -όπως είπε- σαμποτάρει η κυβέρνηση.

Στην αιτιολογική έκθεση σημειώνεται πάντως ότι η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προσαρμόζεται ούτως ώστε να ανταποκρίνεται στον νέο διευρυμένο σκοπό της, αφού εφεξής θα αφορά την υλοποίηση αναπλάσεων στο σύνολο της Επικράτειας.

Οι οργανωτικές διατάξεις για την Οικονομική Ανάπτυξη

Διατάξεις για την «εύρυθμη λειτουργία» του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, του Ταμείου Ανάκαμψης και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο. Με τις προωθούμενες διατάξεις:

– Παρέχονται διευκολύνσεις σε υπουργεία και φορείς μέχρι να αναθεωρηθούν τα ταμειακά προγράμματα (άρθρο 3).

– Η κάλυψη από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων των μη επιλέξιμων δαπανών, η οποία ισχύει για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, επεκτείνεται και στα έργα του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» των περιόδων 2014-2020 και 2021-2027, για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των εθνικών πόρων (άρθρο 4).

– Προβλέπεται η υπογραφή του αρμόδιου για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων υπουργού, προκειμένου να ενταχθούν στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ έργα, στα οποία συμμετέχουν ευρωπαϊκά ταμεία και προγράμματα ή ευρωπαϊκοί και διεθνείς χρηματοδοτικοί μηχανισμοί (άρθρο 5).

Με το νομοσχέδιο επέρχονται αλλαγές προκειμένου να βελτιωθεί και να ενισχυθεί η λειτουργία των ειδικών υπηρεσιών που ασκούν καθήκοντα διαχειριστικής αρχής ή ενδιάμεσου φορέα στα χρηματοδοτικά και αναπτυξιακά προγράμματα. Ειδικότερα:

– Τροποποιείται η αρμοδιότητα της Διαχειριστικής Αρχής Προγραμμάτων και της Διαχειριστικής Αρχής του Στρατηγικού Σχεδίου για την Κοινή Αγροτική Πολιτική, προκειμένου να περιλαμβάνονται και συμφωνίες-πλαίσιο στο πεδίο ελέγχου νομιμότητας των διαδικασιών ανάθεσης (άρθρο 7).

– Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών θα λειτουργεί πλέον ως δικαιούχος και ενδιάμεσος φορέας και στο πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» (άρθρο 9).

– Ρυθμίζονται θέματα κινητικότητας των υπαλλήλων των ειδικών υπηρεσιών (άρθρο 10).

– Επιταχύνεται το κλείσιμο πράξεων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 για ζητήματα που αφορούν στην επαλήθευση δαπανών ή στην παράδοση έργων (άρθρο 11).

– Καθορίζεται ότι η επιτελική δομή ΕΣΠΑ του υπουργείου Παιδείας θα έχει την αρμοδιότητα έκδοσης των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και για έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που διαχειρίζεται το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (άρθρο 12).

Για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης προβλέπεται:

– Η δημιουργία αυτοτελούς τμήματος υλοποίησης δράσης δανειακής στήριξης, δεδομένου ότι έχει αυξηθεί το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης και επομένως απαιτείται η υποστήριξη σε διοικητικά και τεχνικά θέματα (άρθρο 14). Η κυβέρνηση δηλώνει ότι «σε καμία περίπτωση αυτή η ρύθμιση δεν επικαλύπτει τις αρμοδιότητες του αυτοτελούς τμήματος παρακολούθησης της σύναψης και εκτέλεσης των δανειακών συμβάσεων και των συμβάσεων που συνάπτονται στο πλαίσιο αξιοποίησης των δανειακών πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, όπως συστάθηκε με το άρθρο 64, του νόμου 5036 του 2023».

– Δημιουργείται Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων με στόχο την παρακολούθηση και τον συντονισμό συγκεκριμένων τομέων παρέμβασης, ιδίως στον τομέα της απασχόλησης και των δεξιοτήτων της κοινωνικής προστασίας, της εκπαίδευσης, της μετανάστευσης, της δικαιοσύνης, του εκσυγχρονισμού της διοίκησης, του πολιτισμού και του αθλητισμού (άρθρο 15).

– Δίνεται η δυνατότητα στο ΤΑΙΠΕΔ για την υλοποίηση έργων του υπουργείου Υγείας από το Ταμείο Ανάκαμψης να αναθέτει σε ιδιωτικό φορέα την επίβλεψη (άρθρο 18).

Παράλληλα, στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται και διατάξεις για την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα που τροποποιείται το καταστατικό της και η Τράπεζα αποκτά, πλέον, τη δυνατότητα χρηματοδότησης στρατηγικών, καινοτόμων και οικονομικά βιώσιμων έργων, καθώς και επενδυτικών προγραμμάτων και έργων με περιβαλλοντικές και αναπτυξιακές διαστάσεις (άρθρο 19).

Για τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα ενισχύονται οι αρμοδιότητες της Μονάδας Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, προκειμένου να συνδράμει τη Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα στο έργο της. Παρέχεται στον αρμόδιο υπουργό, για την εποπτεία της συγκεκριμένης μονάδας ΣΔΙΤ, η εξουσιοδότηση για την υπογραφή εκ μέρους του ελληνικού Δημοσίου των συμβάσεων εγγυήσεων υπέρ των δημοσίων φορέων της καταβολής του συνόλου ή μέρους των συμβατικών ανταλλαγμάτων που προβλέπονται στις ΣΔΙΤ.

Για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση επέρχονται αλλαγές στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Χρηματοδότησης, στις οποίες, θα συμπεριλαμβάνονται πλέον και αυτές που αφορούν στην ενημέρωση δυνητικών δικαιούχων για τις δυνατότητες χρηματοδότησης έργων και επενδυτικών σχεδίων δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης και την υλοποίηση πράξεων τεχνικής βοήθειας με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο.

Οριζόντια αύξηση μισθών στο Δημόσιο
Στη διασφάλιση των αποδοχών προσωπικού του δημόσιου τομέα στοχεύει, σύμφωνα με την κυβέρνηση, σειρά διατάξεων που έχουν περιληφθεί στο πολυνομοσχέδιο.

Με το πολυνομοσχέδιο και σε ό,τι αφορά στις διατάξεις αρμοδιότητας του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών:

• Διασφαλίζεται η αύξηση των 70 ευρώ στο δημόσιο τομέα, που αρχίζει από την 1/1/2024, αφού καθίσταται σαφές ότι δεν συμψηφίζονται με τυχόν υφιστάμενη την 31/12/2023 προσωπική διαφορά αποδοχών (άρθρο 36).

• Χορηγείται από την 1/1/2024 στα μετακινούμενα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας η αύξηση της χιλιομετρικής αποζημίωσης και των εξόδων διανυκτέρευσης εσωτερικού, που χορηγήθηκε στους άλλους δημοσίους υπαλλήλους, για λόγους ισονομίας (άρθρο 37).

• Διασφαλίζεται ότι καταβληθέντα ποσά για επιδόματα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους εργαζόμενους στα ελληνικά αμυντικά συστήματα δεν αναζητούνται από το κράτος (άρθρο 38).

• Προβλέπεται αύξηση επιδομάτων, παροχών και αποζημιώσεων δικαστικών λειτουργών και προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (άρθρο 39).

• Ορίζεται ότι τα τμήματα μετεκπαίδευσης μισθωτών τουριστικών επαγγελμάτων δύνανται να καλύπτονται και από πόρους του τακτικού προϋπολογισμού του κράτους ώστε να ξεκινήσει έγκαιρα το φετινό σπουδαστικό έτος 2023 – 2024 αλλά και να συνεχιστεί η χρηματοδότηση της για τα επόμενα χρόνια (άρθρο 40).

• Προβλέπεται παράταση των συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του προσωπικού καθαριότητας για την καθαριότητα των κτιρίων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

• Αυξάνεται το ποσοστό των εισπράξεων από προξενικά και συναφή τέλη, τα οποία οδηγούνται στην κάλυψη λειτουργικών δαπανών του υπουργείου Εξωτερικών (άρθρο 42).

• Αυξάνεται κατά 230 εκατομμύρια ευρώ το ποσό με το οποίο επιδοτούνται μέσω κεντρικών αυτοτελών πόρων οι δήμοι και οι περιφέρειες από τον κρατικό προϋπολογισμό (άρθρο 44).

• Παρατείνεται έως 31/12/2024 η ισχύς της εξαίρεσης της ελληνικής αεροπορικής βιομηχανίας από την προσκόμιση πιστοποιητικού ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας (άρθρο 48).

• Προβλέπεται δυνατότητα ένταξης στο πρόγραμμα του ψηφιακού μετασχηματισμού και μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν συσταθεί μετά την 1/1/2022 (άρθρο 49). Δεν απαιτείται πλέον να έχει συσταθεί μια επιχείρηση πριν από την 1η Ιανουαρίου 2022 για να δικαιούται ενίσχυση στο πλαίσιο του προγράμματος για τον ψηφιακό μετασχηματισμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω συστήματος επιταγών «voucher». Η κυβέρνηση δηλώνει ότι «διορθώνεται έτσι η αδικία που υφίσταντο μέχρι σήμερα οι νεοφυείς επιχειρήσεις που συστήθηκαν μεταγενέστερα, οι οποίες κατά τεκμήριο έχουν μεγαλύτερη ανάγκη».

• Απαλλάσσονται οι περιφερειακοί τηλεοπτικοί σταθμοί από τον ειδικό φόρο τηλεοπτικών διαφημίσεων για το 2024 (άρθρο 50).

• Επανακαθορίζεται η σύνθεση της Μονάδας Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών της Αρχής Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (άρθρο 51). Όπως διευκρινίζεται στην αιτιολογική έκθεση, «δεδομένου του γεγονότος ότι το αρμόδιο τμήμα για τον συντονισμό της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας έχει μεταφερθεί από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής στη Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής, επέρχεται προσαρμογή ώστε η στελέχωση της Α’ Μονάδας της Αρχής να γίνεται από την αρμόδια Γενική Γραμματεία στην οποία ανήκει το αρμόδιο Τμήμα Δ’ και όχι από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής».

Παράταση στο «καλάθι του νοικοκυριού» και στο ανώτατο περιθώριο κέρδους
Με τις διατάξεις του υπουργείου Ανάπτυξης:

• Παρατείνεται η προθεσμία για την ολοκλήρωση της επένδυσης και της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας για επενδυτικά σχέδια του ν.3299/2004 μέχρι την 1/4/2024. Παρατείνεται η προθεσμία για την ολοκλήρωση της επένδυσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας για επενδυτικά σχέδια ν.3908/2011 μέχρι τις 31/12/2024, εφόσον έχει υλοποιηθεί μέχρι 31/12/2023 το 25% του επιλέξιμου κόστους της επένδυσης. Επίσης, παρατείνεται η προθεσμία για την ολοκλήρωση της επένδυσης και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας για επενδυτικά σχέδια του ν.4399/2016 για δύο χρόνια, εφόσον μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης που ορίζεται στην απόφαση υπαγωγής έχει υλοποιηθεί τουλάχιστον το 10% του επιλέξιμου κόστους επένδυσης. Η προθεσμία ολοκλήρωσης έχει λήξει από τον Αύγουστο 2023 και σε περίπτωση που δεν δοθεί νέα παράταση, όλα αυτά τα επενδυτικά σχέδια θα απενταχθούν (άρθρα 52,53,54).

• Προστίθεται μεταβατικού χαρακτήρα διάταξη σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο των διασυνοριακών συγχωνεύσεων που είχαν εκκινήσει πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 5055/2023 (άρθρο 55).

• Προβλέπεται ότι οι αποφάσεις δημάρχων για λειτουργία εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές έχουν πλέον άμεση ισχύ. Μέχρι τώρα μεσολαβούσε ένα έτος από τη δημοσίευση της απόφασης (άρθρο 56).

• Παρατείνονται προθεσμίες που αφορούν, πρώτον τη δυνατότητα ανανέωσης της άδειας λαϊκής για τους πωλητές λαϊκών αγορών, εφόσον εξοφλήσουν το ειδικό τέλος μέχρι 31/1/2024.

• Για την περιστολή φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας ορίζεται ότι μέχρι τις 30/6/2024 απαγορεύεται η αποκόμιση μικτού κέρδους από μια σειρά βασικών προϊόντων, σε επίπεδα πάνω από το αντίστοιχο περιθώριο που ίσχυε πριν από τις 31/12/2021.

• Το καλάθι του νοικοκυριού παρατείνεται μέχρι 30/6/2024.

• Προβλέπεται υποχρέωση δημοσίευσης προκηρύξεων δημοσίων συμβάσεων στον περιφερειακό Τύπο έως 31/12/2025 για τη στήριξη του επαρχιακού Τύπου.

• Προβλέπεται συγκράτηση του μέγιστου ύψους αναπροσαρμογής των εμπορικών μισθώσεων στο 3% για το έτος 2024.

• Απαλλάσσονται τα Ναυπηγεία Ελευσίνας από την υποχρέωση προσκόμισης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, έναντι οποιουδήποτε αρχής και φορέα έως 31/12/2024 (άρθρο 57).

• Παρατείνονται μέχρι 31/12/2024 οι μισθώσεις κινηματογράφων και θεάτρων, χωρίς αύξηση μισθώματος (άρθρο 58).

Μικρή παράταση στα όρια ηλικίας απόσυρσης ταξί και ΚΤΕΛ – Επανακαθορίζεται ο σκοπός της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ
• Παρατείνονται οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων για την παροχή των ενισχύσεων, που προβλέφθηκαν με τον ν.2963/2001 προς τα ΚΤΕΛ και άλλους συγκοινωνιακούς φορείς, με σκοπό μεταξύ άλλων την αντικατάσταση λεωφορείων (άρθρο 59).

• Παρατείνεται η λειτουργία δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμων στους χώρους στέγασης ή στάθμευσης και συντήρησης των λεωφορείων των Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και των τουριστικών λεωφορείων, αποκλειστικά για τον εφοδιασμό των ιδιόκτητων ή μισθωμένων λεωφορείων (άρθρο 60)

• Παρατείνονται τα όρια ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία οχημάτων των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου, ειδικών τουριστικών λεωφορείων, ΚΤΕΛ και ταξί. Για οχήματα που συμπληρώνουν το όριο μεταξύ 1/1/2022 και 31/12/2023 δίνεται μια μικρή παράταση μέχρι 30/4, ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος ανανέωσης του στόλου (άρθρο 61). Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, με τη διάταξη αυτή «παρατείνεται το όριο ηλικίας απόσυρσης για τα Επιβατηγά Δημοσίας Χρήσης (ΕΔΧ) -ΤΑΞΙ, αλλά και «ΚΤΕΛ» στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας των μεταφορών, για ένα μικρό μεταβατικό χρονικό διάστημα, δεδομένου ότι έχουν ήδη δρομολογηθεί όλες οι αναγκαίες ενέργειες για την ανανέωση των σχετικών στόλων, με τρόπο που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες περιβαλλοντικές απαιτήσεις».

• Επανακαθορίζεται ο σκοπός της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.» (όπως μετονομάσθηκε η εταιρία «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.). Μεταξύ άλλων στον σκοπό αυτής, περιλαμβάνονται: – η συντήρηση του δικτύου αστικού σιδηροδρόμου και του δικτύου ΤΡΑΜ, η μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση, συντήρηση και λειτουργία των κατάλληλων ηλεκτρονικών μέσων κομίστρου στα έργα της εταιρείας εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και όλων των συνοδών υποστηρικτικών έργων των σταθμών αστικού σιδηροδρόμου του δικτύου της εταιρείας (άρθρο62).

• Τροποποιείται το άρθρο 50 του ν.5014/2023 που αναφέρεται στη λειτουργία του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ) και εισάγονται μεταβατικής ισχύος διατάξεις σχετικά με τον χρόνο ανάληψης καθηκόντων διερεύνησης σιδηροδρομικών ατυχημάτων από τον Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ.). Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, «η προτεινόμενη ρύθμιση έχει ως στόχο την άμεση λειτουργία του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ.»). (άρθρο 63)

• Αναστέλλονται οι δεσμεύσεις που έχουν επιβληθεί από ο.τ.α., σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση, όσον αφορά στη χορήγηση του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, «διασφαλίζεται η απρόσκοπτη και συνεχής χρηματοδότηση του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ), δεδομένου ότι το τριάντα τοις εκατό (30%) της δικαιούμενης επιχορήγησης κινδυνεύει άμεσα να χαθεί, μέχρι τέλος του έτους 2023, αποστερώντας τον ΟΣΕ από πολύτιμους πόρους και καταλείποντας δεσμευμένες και ανειλημμένες υποχρεώσεις στις οποίες δεν είναι δυνατό να ανταποκριθεί». (άρθρο 64).

• Δίνονται παρατάσεις σε διάφορες πολεοδομικές ρυθμίσεις. Ειδικότερα, παρατείνονται η θητεία των μελών: i) των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) και ii) των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Α και Β.- Παρατείνεται η ισχύς των οικοδομικών αδειών που αφορούν σε κτίρια και εγκαταστάσεις του δημοσίου τομέα, ακόμα και εάν έχουν λήξει (άρθρο 71 του ν. 4342/2015), – η προθεσμία για τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση κτιρίων ή εγκαταστάσεων σε νομίμως υφιστάμενες χρήσεις που διατηρούνται καθώς και σε χρήσεις που προβλέπονται από οικοδομικές άδειες. Αναστέλλεται, εκ νέου και όχι πέραν της οριζόμενης ημερομηνίας: – η έκδοση οικοδομικών αδειών στις εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός οικισμού περιοχές της νήσου Μυκόνου, – η έκδοση προεγκρίσεων οικοδομικών αδειών, οικοδομικών αδειών, εγκρίσεων εργασιών μικρής κλίμακας και της εκτέλεσης κάθε οικοδομικής εργασίας, με τις οριζόμενες εξαιρέσεις, στην περιοχή του όρους Υμηττού και των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή – Ιλισσίων. (άρθρο 65).

Παράταση συμβάσεων επικουρικού ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού
Παρατείνεται έως την 31/12/2024 η ισχύς των συμβάσεων επικουρικού ιατρικού νοσηλευτικού προσωπικού στα νοσοκομεία και άλλες δομές υγείας με διάταξη που έχει περιληφθεί στο πολυνομοσχέδιο. Οι διατάξεις του Υπουργείου Υγείας, όπως αναφέρει η κυβέρνηση, επιδιώκουν την αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και των νέων παραλλαγών της ώστε να ανασχεθούν η περαιτέρω διασπορά του και η αύξηση των κρουσμάτων και, ταυτόχρονα, να ενισχυθούν τα νοσοκομεία και οι μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.).

Αναφέρεται επίσης ότι οι παρατάσεις δίνονται προκειμένου δε να υπάρξει ένα ομαλό μεταβατικό διάστημα έως την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού από ηλεκτρονικούς καταλόγους. Ανάμεσα στις διατάξεις του Υπουργείου Υγείας είναι η παράταση της στελέχωσης των πληρωμάτων στα ασθενοφόρα με διάθεση προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος, του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων ή αποσπασμένου προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την εκτέλεση υπηρεσίας οδηγού στα ασθενοφόρα οχήματα των δομών ΕΚΑΒ, Κέντρων Υγείας και Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων νησιωτικών δήμων -περιλαμβανομένων των δήμων της Κρήτης- και των ορεινών δήμων.

Μεταξύ άλλων, με το νομοσχέδιο προβλέπεται παράταση:

• Της υποχρέωσης επίδειξης πιστοποιητικού ή βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης από τους εργαζόμενους στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα και για τους εργαζόμενους σε κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας για ηλικιωμένους, χρονίως πάσχοντες και άτομα με αναπηρία, του υποχρεωτικού διαγνωστικού ελέγχου για τον κορωνοϊό COVID-19, για τους εργαζόμενους σε κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας για ηλικιωμένους, χρονίως πάσχοντες και άτομα με αναπηρία, της δυνατότητας υπέρβασης του ανώτατου εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας [σαράντα οκτώ (48) ωρών] για τους ιατρούς των νοσοκομείων και μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.). (άρθρο 66)

• Των δημοσίων συμβάσεων που έχουν συναφθεί από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για την εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού. (άρθρο 67)

• Της παραμονής στην υπηρεσία για το οριζόμενο χρονικό διάστημα σε ιατρούς κλάδου του Ε.Σ.Υ. των οποίων η υπαλληλική σχέση λύεται αυτοδικαίως την 31η.12.2023 λόγω της συμπλήρωσης του εξηκοστού έβδομου (67ου) έτους της ηλικίας τους, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις. (άρθρο 68)

• Της παραμονής των ειδικευόμενων νοσηλευτών Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) σε συγκεκριμένες ειδικότητες. (άρθρο 69)

• Των συμβάσεων επικουρικού προσωπικού των κλάδων ιατρικού, νοσηλευτικού και πάσης φύσεως λοιπού προσωπικού των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., των δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας, του Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. Παπαγεωργίου», των στρατιωτικών νοσοκομείων, του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) καθώς και των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και των εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.). (άρθρο 70)

• Των συμβάσεων εργασίας επικουρικού προσωπικού σε προνοιακούς φορείς για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19 κατά τα ειδικότερα οριζόμενα και των συμβάσεων εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. που συνάπτονται μετά τη δημοσίευση του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου και δεν δύναται να έχουν ημερομηνία λήξης μετά την 30.6.2024. (άρθρο 71)

• Με το νομοσχέδιο προβλέπεται η αυτοδίκαιη μεταφορά της κυριότητας και κάθε άλλου εμπράγματου δικαιώματος της κινητής και ακίνητης περιουσίας που περιήλθε στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης δυνάμει του ν. 4052/2012 στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. (άρθρο 72).

Τριετής αναστολή στη λύση Ανωνύμων Εταιρειών των ΟΤΑ αν παρουσιάζουν κερδοφορία
Δανειακές διευκολύνσεις σε δήμους των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας και Αττικής, που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, προβλέπει διάταξη, του υπουργείου Εσωτερικών, που έχει περιληφθεί στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Οι διευκολύνσεις αφορούν δάνεια που έχουν δοθεί από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Στο σχέδιο νόμου έχει περιληφθεί και διάταξη που προβλέπει ότι αναστέλλεται για μια τριετία η εφαρμογή του νόμου για την υποχρεωτική λύση ανωνύμων εταιρειών των ΟΤΑ εφόσον οι εν λόγω εταιρείες παρουσιάζουν κερδοφορία κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα.

Με άλλες διατάξεις του υπουργείου Εσωτερικών στο πολυνομοσχέδιο:

• Δίνεται η δυνατότητα ορισμού και Περιφερειακού Συμβούλου της Πλειοψηφίας της Περιφέρειας Αττικής ως Προέδρου του Ειδικού Διαβαθμικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (άρθρο 89).

• Δίνεται η δυνατότητα ορισμού και Περιφερειακού Συμβούλου, αντί μόνο για τον Περιφερειάρχη, ως Προέδρου Επιτροπών Αποφασιστικού Χαρακτήρα (άρθρο 90).

• Παρέχεται η δυνατότητα στον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου να επιλέξει αν θα πάρει άδεια μετ’ αποδοχών ή αν θα συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες στον εργασιακό του φορέα, ενώ μέχρι σήμερα αυτή είχε υποχρεωτικό χαρακτήρα (άρθρο 91).

• Δίνεται η δυνατότητα η ορκωμοσία των Περιφερειακών Αρχών να μη γίνεται στην έδρα της Περιφέρειας, αλλά οπουδήποτε εντός των διοικητικών ορίων της. Επίσης, ορίζεται ότι σύγκληση των Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών, για την ανάδειξη των Προεδρείων των Συμβουλίων και των αντίστοιχων Επιτροπών, μπορεί να διενεργηθεί έως τις 8 Ιανουαρίου, αντί για τις 2 Ιανουαρίου που οριζόταν (άρθρο 92).

• Προβλέπεται ότι η προθεσμία εξόφλησης ή ρύθμισης οφειλών των εκλεγέντων δημάρχων, δημοτικών συμβούλων ή προέδρων δημοτικών κοινοτήτων, οι οποίες ξεπερνούν τα 300 ευρώ, παρατείνεται έως την ημέρα εγκατάστασης των νέων δημοτικών Αρχών, αντί των 10 ημερών από την ανακήρυξή τους, που ίσχυε μέχρι σήμερα (άρθρο 93).

• Προβλέπεται η αναστολή για μία τριετία της λύσης για όσες ανώνυμες εταιρίες ΟΤΑ, αν και συνέτρεξαν οι προϋποθέσεις της παρ. 8 του άρθρου 265 του ν. 3463/2006, δεν έχουν λυθεί μέχρι την 31η.12.2023, με την προϋπόθεση ότι έχουν τουλάχιστον μία κερδοφόρα εταιρική χρήση εντός της τριετίας από την έναρξη της αναστολής (άρθρο 94). Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η ρύθμιση κρίνεται αναγκαία για τις επιχειρήσεις εκείνες που κατάφεραν να επιδείξουν διαχειριστική βελτίωση και δη κατά τα τελευταία έτη, εν μέσω πανδημίας, προκειμένου να αποφευχθεί η διατάραξη των παρεχόμενων από αυτές υπηρεσιών προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.

Επανακαθορίζεται το ανώτατο όριο των αποδοχών των μελών των συνταγματικά κατοχυρωμένων ανεξάρτητων αρχών
Με τη νέα διάταξη το ανώτατο όριο δεν μπορεί να υπερβαίνει σε ύψος το 80% των πάσης φύσεως μηνιαίων αποδοχών και επιδομάτων του προέδρου του Αρείου Πάγου. Σε περίπτωση που στις ανωτέρω θέσεις διορίζονται συνταξιούχοι δικαστικοί λειτουργοί, το σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών ή απολαβών ή συντάξεων (κύριων, επικουρικών και χηρείας) δεν μπορεί να υπερβαίνει σε ύψος τις μηνιαίες αποδοχές και τα επιδόματα του προέδρου του Αρείου Πάγου.

Σκοπός της διάταξης, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, είναι «η διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των Αρχών, προσελκύοντας και εντάσσοντας στο δυναμικό της έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη, καθώς τα πρόσωπα που επιλέγονται πρέπει να τυγχάνουν ευρείας κοινωνικής αποδοχής και να διακρίνονται για την επιστημονική τους κατάρτιση και την επαγγελματική ικανότητα στα ζητήματα αρμοδιότητας της κάθε ανεξάρτητης αρχής».

Λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος των αρμοδιοτήτων, ευθυνών και του φόρτου εργασίας των προέδρων, αντιπροέδρων και των μελών των συνταγματικά κατοχυρωμένων ανεξάρτητων αρχών, κρίνεται αναγκαίος ο ρητός προσδιορισμός ενός ανώτατου ορίου των αποδοχών των προσώπων αυτών, προκειμένου να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων τους αλλά και η λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία, που απολαμβάνουν, εκδήλωση της οποίας είναι και η μισθολογική ανεξαρτησία, αναφέρει η αιτιολογική έκθεση.

Επανακαθορίζονται οι μηνιαίες αποδοχές των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών
Επανακαθορίζονται από 1.1.2024 οι μηνιαίες αποδοχές υπουργών, αναπληρωτών υπουργών και υφυπουργών που δεν έχουν τη βουλευτική ιδιότητα, με διάταξη τροπολογίας που κατατέθηκε στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Οι αμοιβές των υπουργών που έχουν τη βουλευτική ιδιότητα, συνεχίζουν και καθορίζονται κατ΄αναλογία των βουλευτικών αποζημιώσεων.

Η διάταξη ορίζει ότι:

1. Οι μικτές μηνιαίες αποδοχές υπουργών και αναπληρωτών υπουργών που δεν έχουν τη βουλευτική ιδιότητα καθορίζονται σε ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) των μικτών μηνιαίων αποδοχών και επιδομάτων του προέδρου του Αρείου Πάγου, όπως αυτές ορίζονται με τον εκάστοτε μισθολογικό νόμο για τις αποδοχές των δικαστικών λειτουργών.

2. Οι μικτές μηνιαίες αποδοχές υφυπουργών που δεν έχουν τη βουλευτική ιδιότητα καθορίζονται σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) των μικτών μηνιαίων αποδοχών και επιδομάτων του προέδρου του Αρείου Πάγου, όπως αυτές ορίζονται με τον εκάστοτε μισθολογικό νόμο για τις αποδοχές των δικαστικών λειτουργών.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται απαραίτητη προκειμένου οι αποδοχές των υπουργών, αναπληρωτών υπουργών και υφυπουργών που δεν φέρουν βουλευτική ιδιότητα να βρίσκεται σε αναλογία με τις από 1ης.1.2024 αυξημένες αποδοχές των ανώτατων στελεχών της δημόσιας διοίκησης.

Συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2023

Αυξάνονται κατά 350.000.000 ευρώ οι πιστώσεις του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2023, ως προς το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος, με διάταξης τροπολογίας που κατατέθηκε στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, στόχος είναι η έγκαιρη και απρόσκοπτη εκτέλεση των πληρωμών που αφορούν στα Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 -2020, λόγω της λήξης της προγραμματικής Περιόδου την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Αναφέρεται επίσης ότι επιτυγχάνεται η μέγιστη απορρόφηση των ενωσιακών πόρων και παράλληλα, αποτρέπεται η σώρευση απλήρωτων υποχρεώσεων. Αναφέρεται επίσης ότι χωρίς την προτεινόμενη ρύθμιση, δεν θα είναι εφικτή η κάλυψη δαπανών των έργων του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 με ενωσιακούς πόρους κατά το επόμενο οικονομικό έτος.

Ειδική αποζημίωση στους αστυνομικούς για την τήρηση των μέτρων τάξης στη διεξαγωγή αθλητικών συναντήσεων
Τη χορήγηση ειδικής αποζημίωσης στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας που απασχολείται σε μέτρα τάξης, ασφάλειας και τροχαίας για τη διεξαγωγή εγχώριων αθλητικών συναντήσεων επαγγελματικής κατηγορίας ποδοσφαίρου ανδρών Super league 1 και διεθνών διασυλλογικών αθλητικών συναντήσεων ποδοσφαίρου ανδρών, προβλέπει διάταξη που έχει περιληφθεί στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Με την ίδια διάταξη η ειδική αποζημίωση θα χορηγείται στο προσωπικό της ΕΛΑΣ όταν απασχολείται για την τήρηση της τάξης κατά τη διεξαγωγή εγχώριων αθλητικών συναντήσεων επαγγελματικών κατηγοριών και Κυπέλλου Ελλάδος. Για τη χορήγηση της ειδικής αποζημίωσης προϋπόθεση είναι ότι ο βαθμός επικινδυνότητας των αθλητικών συναντήσεων απαιτεί την ανάπτυξη έντονων αστυνομικών μέτρων.

Με άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που έχουν περιληφθεί στο πολυνομοσχέδιο:

• Καλύπτεται η πληρωμή δαπανών του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για εκπαιδευτικές αποζημιώσεις, μετακινήσεις και οδοιπορικά έξοδα των ειδικών φορέων, που διαχειρίζεται η Ελληνική Αστυνομία, καθώς και δαπάνες οδοιπορικών εξόδων των συνοριοφυλάκων, οι οποίοι συμμετείχαν στα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης των καταστροφών στη Σάμο από το σεισμό της 30ής Οκτωβρίου του 2020 (άρθρο 81).

• Δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης κατασχεμένων μέσων, από την Ελληνική Αστυνομία, για την ανανέωση και ενίσχυση του στόλου της (άρθρο 84).

• Παρατείνεται η θητεία των μελών της Διαρκούς Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Βίας έως 31 Μαρτίου του 2024 (άρθρο 85). Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η συγκεκριμένη διάταξη αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των περιστατικών βίας στον αθλητισμό κατά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο και η συνέχιση εκπροσώπησης της χώρας στη Διαρκή Επιτροπή Καταπολέμησης της Βίας και στην Επιτροπή για την ασφάλεια και προστασία σε αθλητικά γεγονότα του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά την τρέχουσα σύνοδο. Για τον λόγο αυτό παρατείνεται η θητεία της Επιτροπής, η οποία λήγει στις 31.12.2023 έως και την 31.3.2024.

Τροποποιούνται τα ελάχιστα προσόντα και οι ομάδες κριτηρίων για την επιλογή των Υπηρεσιακών Γραμματέων των Υπουργείων
Tροποποιούνται τα ελάχιστα προσόντα καθώς και οι ομάδες κριτηρίων για την επιλογή των υπηρεσιακών γραμματέων των υπουργείων, με διάταξη τροπολογίας που κατατέθηκε στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, η διάταξη κινείται προς την κατεύθυνση του εξορθολογισμού τους και με στόχο, αφενός τη διεύρυνση του κύκλου των προσώπων που θεωρούνται επιλέξιμοι, αφετέρου, όμως, την απαίτηση ενός υψηλού επιπέδου δεξιοτήτων, κατάρτισης, γνώσεων και προσωπικότητας.

Στην κατεύθυνση αυτή προβλέπεται, μεταξύ άλλων, διενέργεια τεστ δεξιοτήτων προς διακρίβωση δεξιοτήτων, σχετικών, ενδεικτικά, με τον συλλογισμό, την αποτελεσματικότητα και την ικανότητα ανταπόκρισης στις απαιτήσεις θέσεων ευθύνης.

Ακόμη, εισάγεται απαίτηση οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών να είναι συναφείς με θέματα δημόσιας διοίκησης, οικονομικών ή διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού.

Τέλος, προβλέπεται ότι στο πλαίσιο της δομημένης συνέντευξης μοριοδοτούνται η προσωπικότητα και η καταλληλότητα για τα καθήκοντα θέσης.

Παράταση ενός έτους στην προθεσμία αδειοδότησης τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών καναλιών
Παράταση κατά ένα έτος της προθεσμίας αδειοδότησης τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών καναλιών με σκοπό αφενός τη μετάβαση στο καθεστώς υποχρεωτικής μετάδοσης του προγράμματος σε υψηλή ευκρίνεια και αφετέρου, για την ολοκλήρωση της διεξαγωγής διαδικασίας αδειοδότησης, παρέχει διάταξη στο πολυνομοσχέδιο που ψηφίζεται στην Ολομέλεια.

Στην έκθεση του, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους περιγράφει τις πρόνοιες του συγκεκριμένου άρθρου (άρθρο 96) ως ακολούθως:

«Παρατείνονται έως την οριζόμενη κατά περίπτωση ημερομηνία, οι προθεσμίες για:

– Την ταυτόχρονη μετάδοση σε υψηλή και τυπική ευκρίνεια του προγράμματος των παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας όλων των κατηγοριών,

– την έναρξη μετάδοσης του προγράμματος των ανωτέρω παρόχων υποχρεωτικά σε υψηλή ευκρίνεια,

– τη διαδικασία αδειοδότησης των παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας μη ενημερωτικού περιεχομένου και περιφερειακής εμβέλειας,

– την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης των ραδιοφωνικών σταθμών».

Στην έκθεσή της, η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής έχει επισημάνει ότι «οι εν λόγω προθεσμίες έχουν παραταθεί επανειλημμένα με διατάξεις νόμων».

Υπενθυμίζει, παράλληλα, ότι οι εν λόγω σταθμοί συνεχίζουν να εκπέμπουν νόμιμα έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία χορήγησης ραδιοφωνικών αδειών. Όσον αφορά το καθεστώς λειτουργίας των τηλεοπτικών σταθμών περιφερειακής εμβέλειας, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, η επ’ αόριστον λειτουργία τηλεοπτικών σταθμών που ιδρύθηκαν και λειτούργησαν παράνομα, χωρίς να έχουν προκηρυχθεί σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες και χωρίς θέσπιση εύλογης προθεσμίας ολοκλήρωσης της αδειοδότησης, αντίκειται στο Σύνταγμα, ως αντιβαίνουσα στην αρχή του Κράτους Δικαίου και την αρχή της ισότητας.

«Υπό το φως των ανωτέρω, αυτονόητο είναι ότι οι σχετικές διαδικασίες πρέπει να λάβουν χώρα εντός του συντομότερου δυνατού χρόνου» αναφέρει το Επιστημονικό Συμβούλιο.
 

Ακολουθήστε το Lykavitos.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις


Διαβάστε ακόμη

Τα άτομα με αναπηρία «μπαίνουν» στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό - Διευρύνονται τα κριτήρια

Βελτιώνονται οι ρυθμίσεις του Εξωδικαστικού Μηχανισμού για τα άτομα με αναπηρία. Πιο αναλυτικά, πλέον, τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% θα εντάσσονται στην κατηγορία τω...

Φόρτωση άρθρων...