Τρίτη
16 Ιουλίου 2024

Βιώσιμη Ανάπτυξη και ESG στο επίκεντρο των αξιών της ΕΥΔΑΠ

Οικονομία
Tags: ΕΥΔΑΠ
eydap_logov

Παγκόσμια προτεραιότητα στον επιχειρηματικό κόσμο, πλέον, αποτελεί η ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος (Environment), τη στήριξη της κοινωνίας (Society) καθώς και την εταιρική διακυβέρνηση (Governance) στην στρατηγική των επιχειρήσεων. Τα κριτήρια ESG αποτυπώνουν την ικανότητα μιας επιχείρησης να δημιουργεί αξία και να διαμορφώνει στρατηγικές σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, λαμβάνοντας υπόψη τη διαχείριση μελλοντικών κινδύνων και συνδυάζοντας τον ανθρώπινο παράγοντα με την τεχνολογία. Η ενσωμάτωση των δεικτών ESG στις λειτουργίες μιας επιχείρησης είναι στρατηγικής σημασίας γιατί με τον τρόπο αυτό δημιουργούν στην επιχείρηση πρόσθετη αξία.

Κάθε επιχείρηση πρέπει να εντοπίζει, να ιεραρχεί και να δημοσιοποιεί τους δείκτες ESG και να εξηγεί πώς αυτοί επηρεάζουν την επίδοσή της, προκειμένου οι επενδυτές να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες αυτές για να καθορίσουν πόσο ανθεκτική είναι και κατά πόσο μπορεί να εφαρμόσει μακροπρόθεσμα τις στρατηγικές της δράσεις.

Η ΕΥΔΑΠ, στο πλαίσιο της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης, ευθυγραμμίζεται απόλυτα με τα κριτήρια ESG τα οποία μετατρέπει σε καθημερινή εταιρική πραγματικότητα, με δράσεις εστιασμένες στην προστασία του περιβάλλοντος, την ενδυνάμωση της κοινωνίας και την ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης.

Οι στρατηγικές προτεραιότητες της ΕΥΔΑΠ δίνουν έμφαση στην αειφόρο διαχείριση του νερού και την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά ταυτόχρονα σε στοχευμένες ενέργειες για την αποδοτικότητα της λειτουργίας, την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, την υποστήριξη της κοινωνίας και την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

Το δυναμικό τρίπτυχο των στρατηγικών προτεραιοτήτων της Εταιρείας είναι:

- Ασφάλεια στην εργασία

- Αποδοτικότητα στη λειτουργία

- Ανάπτυξη για την κοινωνία

ΑΡΧΕΙΟ ΕΥΔΑΠ - ΚΕΛ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑ
ΑΡΧΕΙΟ ΕΥΔΑΠ - ΚΕΛ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑ

 

Στον τομέα του περιβάλλοντος, υψίστης σημασίας στρατηγικός στόχος είναι η μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος. Δέσμευση επίσης αποτελεί η εξοικονόμηση ενέργειας, η εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας και η αδιάλειπτη παροχή νερού αρίστης ποιότητας στους πολίτες.

Ως προς τον πυλώνα της κυκλικής οικονομίας, η Εταιρεία προωθεί την υλοποίηση σημαντικού αριθμού έργων τα οποία είναι ενταγμένα στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και αφορούν σε έργα ύδρευσης και κυρίως σε έργα αποχέτευσης σε δήμους της Ανατολικής Αττικής, τα οποία θα επιτρέψουν τη χρήση ανακυκλωμένου νερού για άρδευση και περιαστική χρήση.

Ταυτόχρονα, έχουν δρομολογηθεί έργα όπως ο εκσυγχρονισμός και η βελτιστοποίηση διαχείρισης και παρακολούθησης του δικτύου. Η ΕΥΔΑΠ, ως η μεγαλύτερη εταιρεία ύδρευσης και αποχέτευσης στον ελλαδικό χώρο, φροντίζει με συνέπεια, υπευθυνότητα και ευαισθησία να παρέχει άριστης ποιότητας νερό παράλληλα με σύγχρονες και αδιάλειπτες υπηρεσίες αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων στον εξυπηρετούμενο πληθυσμό της Αττικής.

Εκτός από τις παραπάνω περιβαλλοντικές δράσεις και με κινητήριο δύναμη τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, η ΕΥΔΑΠ δίνει έμφαση στον άνθρωπο και την κοινωνία.

Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, η προάσπιση της πολυμορφίας και των ίσων ευκαιριών στην εργασία καθώς και η πελατοκεντρική προσέγγιση, είναι οι πυλώνες γύρω από τους οποίους δραστηριοποιείται η ΕΥΔΑΠ, άρρηκτα συνδεδεμένοι με τους στρατηγικούς στόχους της.

Στον τομέα της εταιρικής διακυβέρνησης, η ΕΥΔΑΠ εναρμονίζεται απόλυτα και βρίσκεται σε πλήρη συμμόρφωση με τις πολιτικές και τους κανονισμούς, προάγοντας τη διαφάνεια και την πιστή εφαρμογή των νόμων. Η εταιρική διακυβέρνηση της ΕΥΔΑΠ αφορά στο σύνολο των αρχών και πρακτικών που υιοθετεί η Εταιρεία προκειμένου να διασφαλίσει την απόδοσή της, τα συμφέροντα των μετόχων της και τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Ακολουθώντας λοιπόν τα κριτήρια ESG, η ΕΥΔΑΠ δεσμεύεται για μια πολιτική βασισμένη στην προστασία του περιβάλλοντος, ενισχύει την ικανοποίηση των εργαζομένων και των πελατών, ενώ ταυτόχρονα ακολουθεί τους κανόνες της διαφάνειας και της νομοθετικής συμμόρφωσης που περιορίζουν τους όποιους κινδύνους μπορεί να προκύψουν για θέματα περιβαλλοντικά, εργασιακά ή εταιρικής διακυβέρνησης.

ΑΡΧΕΙΟ ΕΥΔΑΠ - ΦΡΑΓΜΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
ΑΡΧΕΙΟ ΕΥΔΑΠ - ΦΡΑΓΜΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

 

Η ΕΥΔΑΠ είναι η πρώτη εταιρεία του Δημοσίου που ενσωμάτωσε στον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης του 2020 τα SASB Πρότυπα για τον κλάδο του νερού, ενώ παράλληλα έχει ενταχθεί στον δείκτη ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών στον οποίο συμπεριλαμβάνονται εταιρείες με καλές πρακτικές διαφάνειας σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης. Ο ρόλος των θεμάτων ESG είναι πλέον πολύ σημαντικός τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο και δεν θα μπορούσαν παρά να αποτελέσουν πυξίδα για τον τρόπο λειτουργίας της Εταιρείας και τις σημαντικές επενδύσεις που αναλαμβάνει.

Στο πλαίσιο υποστήριξης των κριτηρίων ESG, η ΕΥΔΑΠ συμμετείχε για πρώτη φορά στη διαδικασία αξιολόγησης επιχειρήσεων, μέσω του Εθνικού Δείκτη CR Index 2021-2022 που πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης (Corporate Responsibility Institute).

Η ΕΥΔΑΠ, μετά την απαιτητική αξιολόγηση στη συνολική στρατηγική της, βραβεύτηκε με τη διάκριση CRI Bronze αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά ότι υλοποιεί κάθε φορά ένα πολυεπίπεδο σχέδιο δράσης Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην προαγωγή των ESG κριτηρίων με αποδεδειγμένα μετρήσιμα αποτελέσματα.

Ακολουθήστε το Lykavitos.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις


Διαβάστε ακόμη

Φορολογικές δηλώσεις: Αντίστροφη μέτρηση για 2 εκατομμύρια φορολογουμένους που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποβολή

Η «κλεψύδρα» αδειάζει για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του 2024, δηλαδή για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2023. Περίπου 2 εκατομμύρια φορολογούμενοι δεν έχουν ακόμη υποβ...

«Αλλάζω Συσκευή 2»: Σημαντική προσθήκη στην επιδότηση των ηλεκτρικών συσκευών

Tο πρόγραμμα «Αλλάζω Συσκευή 2» αποτελεί τη νέα φάση του πρωτοποριακού «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή», ενσωματώνοντας τώρα και άλλες κατηγορίες ηλεκτρικών συσκευών πέρα από κλιματισ...

Φόρτωση άρθρων...