Κυριακή
14 Ιουλίου 2024

Ψηφιακή φοροδιαφυγή άνω των 30 εκατ. ευρώ από e-shops

ΠΗΓΗ: moneypress.gr

Την απόκρυψη μεγάλου ύψους εισοδημάτων, άνω των 30 εκατομμυρίων ευρώ, από επιχειρήσεις που πωλούν προϊόντα μέσω διαδικτύου, αποκάλυψαν σαρωτικοί έλεγχοι, τους οποίους έκαναν οι «ράμπο» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Πώς απέκρυπταν εισοδήματα

Οι επιχειρήσεις αυτές απέκρυπταν τα εισοδήματά τους με δύο τρόπους:

 • Είτε μέσω της μη έκδοσης φορολογικών στοιχείων
 • Είτε ακόμη και μέσω της διάθεσης εμπορευμάτων, χωρίς προηγουμένως να έχει πραγματοποιηθεί έναρξη εργασιών στο φορολογικό Μητρώο! Δηλαδή, πουλούσαν χωρίς να έχουν καν υπόσταση επιχείρησης, λειτουργώντας παρασιτικά και ενάντια στις όποιες συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού.

Πώς εντοπίστηκαν οι φοροφυγάδες

Οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων εντόπισαν τους φοροφυγάδες, αξιοποιώντας:

 • Καταγγελίες πολιτών
 • Έρευνες στο διαδίκτυο
 • Διασταυρώσεις με δεδομένα τρίτων πηγών, Ανοίγματα τραπεζικών λογαριασμών
 • Οι κλάδοι της ψηφιακής φοροδιαφυγής

Οι βασικοί τομείς, που εντοπίστηκαν αδήλωτες πωλήσεις μέσω e-shops, είναι:

Προϊόντων τεχνολογίας

 • Ένδυσης
 • Υπόδησης
 • Καλλυντικών
 • Κοσμημάτων
 • Γυναικείων αξεσουάρ
 • Οι έρευνες θα συνεχιστούν και το 2023, καθώς υπάρχει πληθώρα στοχευμένων υποθέσεων σε εξέλιξη.

Οι σημαντικότερες υποθέσεις 

- Μονοπρόσωπη ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών με αντικείμενο δραστηριότητας το εμπόριο αθλητικών υποδημάτων, για τις χρήσεις 2017 έως 2019, δεν υπέβαλε δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ, αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη ύψους 4 εκατ. ευρώ.

- Σε μονοπρόσωπη ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία στον Δυτικό Τομέα Αθηνών με αντικείμενο δραστηριότητας λιανικό εμπόριο υποδημάτων με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου, για τις χρήσεις 2016 έως 2018, διαπιστώθηκε η μη έκδοση απροσδιόριστου αριθμού φορολογικών στοιχείων, συνολικής καθαρής αξίας 2,1 εκατ. ευρώ.

- Μονοπρόσωπη ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία στον Βόρειο τομέα Αθηνών με δραστηριότητα το χονδρικό και λιανικό εμπόριο ειδών υγιεινής διατροφής διαπιστώθηκε ότι για τη χρήση 2018 είχε πραγματοποιήσει πωλήσεις μέσω διαδικτύου χωρίς την έκδοση φορολογικών στοιχείων, συνολικής καθαρής αξίας 1,5 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, για το ίδιο έτος διαπιστώθηκε ότι δεν υπέβαλε δήλωση φορολογίας εισοδήματος, αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη, αξίας 5,2 εκατ. ευρώ.

- Μονοπρόσωπη ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών με αντικείμενο δραστηριότητας το εμπόριο αθλητικών υποδημάτων για τις χρήσεις 2017-2018, δεν υπέβαλε δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ, αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη 1,2 εκατ. ευρώ.

- Σε επιχείρηση  στην Κεντρική Μακεδονία με αντικείμενο δραστηριότητας την πώληση φίλτρων νερού μέσω διαδικτύου διαπιστώθηκε για τις χρήσεις 2016 έως 2019 η μη έκδοση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών αποκρυβείσας αξίας 900.000 ευρώ.

- Ατομική επιχείρηση στον νομό Αχαΐας με αντικείμενο δραστηριότητας το λιανικό εμπόριο κοσμημάτων και ρολογιών πραγματοποίησε το 2019 πωλήσεις μέσω διαδικτύου χωρίς να εκδώσει φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 530.000 ευρώ.

- Στην περιοχή της Λάρισας επιχείρηση διαδικτυακών πωλήσεων διαπιστώθηκε ότι για τις χρήσεις 2018 έως 2020 απέκρυψε φορολογητέα ύλη 400.000 ευρώ.

- Στην περιοχή της Λάρισας επιχείρηση διαδικτυακών πωλήσεων διαπιστώθηκε ότι για τις χρήσεις 2018 έως 2020 απέκρυψε φορολογητέα ύλη 360.000 ευρώ.

- Μονοπρόσωπη ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία στον Βόρειο τομέα Αθηνών, με αντικείμενο δραστηριότητας το εμπόριο αθλητικών υποδημάτων για τη χρήση 2019, διαπιστώθηκε ότι δεν εξέδωσε 3.897 φορολογικά στοιχεία συνολικής καθαρής αξίας 200.000 ευρώ.
- Φυσικό πρόσωπο στην ευρύτερη περιοχή του Ν. Καβάλας, χωρίς να έχει προβεί σε έναρξη δραστηριότητας, κατά χρήσεις 2016 έως 2019, πραγματοποίησε πωλήσεις ειδών ένδυσης και αξεσουάρ μέσω διαδικτύου συνολικής καθαρής αξίας 140.000 ευρώ.

- Επιχείρηση διαδικτυακών πωλήσεων στην περιοχή της Λάρισας διαπιστώθηκε ότι για τις χρήσεις 2018 έως 2020 απέκρυψε φορολογητέα ύλη ύψους 130.000 ευρώ.

- Επιχείρηση διαδικτυακών πωλήσεων στην περιοχή της Καρδίτσας διαπιστώθηκε ότι για τις χρήσεις 2017 έως 2019 απέκρυψε φορολογητέα ύλη ύψους 122.000 ευρώ.

- Στην περιοχή της Μαγνησίας επιχείρηση διαδικτυακών πωλήσεων διαπιστώθηκε ότι για τις χρήσεις 2018 έως 2020 δεν εξέδωσε 2.041 ΑΛΠ και απέκρυψε φορολογητέα ύλη ύψους 90.000 ευρώ.

- Ατομική επιχείρηση με έδρα στον νομό Αργολίδας και αντικείμενο δραστηριότητας εμπόριο καλλυντικών, κατά τη χρήση 2020 δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 70.000 ευρώ για πωλήσεις μέσω διαδικτύου, ενώ παράλληλα υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος χρήσεων 2019 και 2020, αποκρύπτοντας έσοδα συνολικής αξίας 785.000 ευρώ.

- Φυσικό πρόσωπο  στην Αθήνα εντοπίσθηκε να έχει πραγματοποιήσει  πωλήσεις υποδημάτων μέσω διαδικτύου κατά τις χρήσεις 2016 έως και 2018 σε 6.649 περιπτώσεις, χωρίς να έχει προβεί σε έναρξη εργασιών. Η συνολική καθαρή αξία των πωλήσεων ανήλθε σε 325.000 ευρώ.

- Ατομική επιχείρηση με έδρα στην Πάτρα και αντικείμενο δραστηριότητας το λιανικό εμπόριο μέσω διαδικτύου προϊόντων τεχνολογίας, κατά το έτος 2019, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία. Η καθαρή αξία  των εν λόγω στοιχείων ανήλθε σε 200.000 ευρώ.

- Ατομική επιχείρηση με έδρα στην Πάτρα και αντικείμενο δραστηριότητας το λιανικό εμπόριο καλλυντικών και αρωμάτων μέσω διαδικτύου, κατά τα έτη 2016-2019, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία, καθαρής αξίας 150.000 ευρώ.

- Ετερόρρυθμη εταιρεία με έδρα στα Ιωάννινα και αντικείμενο δραστηριότητας το λιανικό εμπόριο μέσω διαδικτύου ειδών διατροφής, κατά το έτος 2018, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία, καθαρής αξίας 140.000 ευρώ.

- Ετερόρρυθμη εταιρεία εκμετάλλευσης χώρου στάθμευσης στην ευρύτερη περιοχή του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος διαπιστώθηκε ότι κατά τις χρήσεις 2016 έως και 2020 εξέδωσε ανακριβώς 30.540 αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, καθαρής αξίας 375.000 ευρώ.

- Ατομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη με αντικείμενο δραστηριότητας εμπόριο ενδυμάτων μέσω διαδικτύου, πραγματοποίησε κατά τα έτη 2019 έως 2021 πωλήσεις χωρίς την έκδοση φορολογικών στοιχείων, συνολικής καθαρής αξίας 570.000 ευρώ.

- Ετερόρρυθμη εταιρεία με έδρα στις Σέρρες και αντικείμενο δραστηριότητας ηλεκτρονικό εμπόριο υποδημάτων, κατά τα έτη 2016-2017, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία. Η καθαρή αξία  των εν λόγω στοιχείων ανήλθε σε 445.000 ευρώ.

- Ατομική επιχείρηση με έδρα στη Θεσσαλονίκη και αντικείμενο δραστηριότητας ηλεκτρονικό εμπόριο ενδυμάτων, κατά τα έτη 2018-2020, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία, καθαρής αξίας 1,5 εκατ. ευρώ.

- Μη επιτηδευματίας στην Καβάλα εντοπίστηκε να ασκεί ηλεκτρονικό εμπόριο ενδυμάτων, κατά τα έτη 2016-2019, με πλήθος συναλλαγών 1.381, αξίας 155.000 ευρώ.

- Μη επιτηδευματίας στην Καβάλα εντοπίστηκε να ασκεί ηλεκτρονικό εμπόριο ενδυμάτων και αξεσουάρ, κατά τα έτη 2016-2019, με πλήθος συναλλαγών 1.216, αξίας 140.000 ευρώ.

- Ατομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη με αντικείμενο δραστηριότητας εμπόριο υποδημάτων μέσω διαδικτύου, πραγματοποίησε κατά τα έτη 2018 έως 2020 πωλήσεις χωρίς την έκδοση φορολογικών στοιχείων, συνολικής καθαρής αξίας 1,5 εκατ. ευρώ.

- Ατομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη με αντικείμενο δραστηριότητας εμπόριο ενδυμάτων μέσω διαδικτύου, πραγματοποίησε κατά τα έτη 2018 έως 2020 πωλήσεις χωρίς την έκδοση φορολογικών στοιχείων, συνολικής καθαρής αξίας 1,45 εκατ. ευρώ.

- Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία με έδρα στο Χαλάνδρι και με αντικείμενο εργασιών χονδρικό εμπόριο ειδών υγιεινής διατροφής και φαρμακευτικών σκευασμάτων διαπιστώθηκε διενεργούσε διαδικτυακές πωλήσεις ενώ δεν υπέβαλε δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2018 με αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη 2,5 εκατ. ευρώ.

- Προσωπική εταιρεία στην Αθήνα με αντικείμενο δραστηριότητας το εμπόριο φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων, πραγματοποίησε κατά τα έτη 2018 έως 2020 πωλήσεις μέσω διαδικτύου, χωρίς την έκδοση φορολογικών στοιχείων, σε 5.603 περιπτώσεις, συνολικής καθαρής αξίας 209.000 ευρώ.

- Ατομική επιχείρηση στον Πειραιά με αντικείμενο δραστηριότητας το λιανικό εμπόριο απομιμήσεων κοσμημάτων, πραγματοποίησε κατά το έτος 2018 πωλήσεις μέσω διαδικτύου, χωρίς την έκδοση φορολογικών στοιχείων, συνολικής καθαρής αξίας 205.000 ευρώ.

- Ατομική επιχείρηση στον νότιο τομέα Αθηνών με αντικείμενο δραστηριότητας τις Υπηρεσίες Επισκευής Τηλεφωνικών, Τηλεμοιοτυπικών και Συναφών Συσκευών πραγματοποίησε κατά το έτος 2018 πωλήσεις μέσω διαδικτύου, χωρίς την έκδοση φορολογικών στοιχείων, συνολικής καθαρής αξίας 1,75 εκατ. ευρώ.

Ακολουθήστε το Lykavitos.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις


Διαβάστε ακόμη
Φόρτωση άρθρων...