Κυριακή
23 Ιουνίου 2024

Δέκα ψηφιακές αλλαγές στην Παιδεία: Μια νέα μικρή ψηφιακή επανάσταση ετοιμάζει ο Πιερρακάκης

Αναμφίβολα, μία από τις θετικές εκπλήξεις της πρώτης τετραετίας του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν τα άλματα που πέτυχε η χώρα στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού. 

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης ανέλαβε ένα μεγάλο στοίχημα, το οποίο έφερε εις πέρας, με το θετικό αποτέλεσμα να αποτυπώνεται τόσο στα εντυπωσιακά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας σε όλη την Ελλάδα όσο και στην εμφατική πρωτιά του υπουργού στην πάντα απαιτητική Α’ Αθηνών. Και βέβαια η ψηφιακή πρόοδος της περιόδου 2019-2023 έφερε και τη «μεταγραφή» του Κυριάκου Πιερρακάκη σε ένα εξίσου απαιτητικό και πιο κομβικό πεδίο, αυτό της Παιδείας.

Tου Χρήστου Δρούζια

Έχοντας συμπληρώσει έναν μήνα στο υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ο Κυριάκος Πιερρακάκης έχει δώσει το στίγμα των προθέσεών του. Από την έμφαση στην προσχολική αγωγή μέχρι την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση, οι εξαγγελίες του υπουργείου συνθέτουν ένα πλέγμα δράσεων που σκοπό έχουν την επιτάχυνση της εφαρμογής ήδη θεσμοθετημένων μεταρρυθμίσεων, αλλά και νέων τομών.

Παράλληλα, όμως, με τις μεγάλες αλλαγές, ο υπουργός Παιδείας και οι συνεργάτες του έχουν εστιάσει και στη λεγόμενη «εκπαιδευτική καθημερινότητα». Και εδώ ο στόχος είναι σαφής: Η αλληλεπίδραση μεταξύ υπουργείου, σχολικών μονάδων, καθηγητών, μαθητών και γονέων να ψηφιοποιηθεί πλήρως και να γίνει απλούστερη, ευκολότερη, αμεσότερη και, εντέλει, αποδοτικότερη.

Μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται μια νέα, μικρή ψηφιακή επανάσταση στον χώρο της Εκπαίδευσης. Οι αλλαγές που έχουν δρομολογηθεί κινούνται σε δύο άξονες: Αφενός στην εξυπηρέτηση γονέων, μαθητών, φοιτητών και αποφοίτων και αφετέρου στην αναβάθμιση των υποδομών και των διαδικασιών που σχετίζονται με την Εκπαίδευση.

Ψηφιακή επικοινωνία και ενημέρωση

Το υπουργείο Παιδείας φιλοδοξεί να ψηφιοποιήσει το σύνολο των σχολικών εγγράφων στα οποία χρειάζεται να έχει πρόσβαση ένας γονέας. Πολύ σύντομα οι γονείς θα μπορούν μέσω μιας πλατφόρμας να ενημερώνονται για τις βαθμολογίες και τις απουσίες των παιδιών τους, να υποβάλλουν δικαιολογητικά (π.χ. χαρτί γιατρού για δικαιολόγηση απουσιών) και κάθε είδους έγγραφα (όπως αιτήσεις ή μια έγκριση συμμετοχής σε σχολική εκδρομή). Παράλληλα, κάθε σχολείο θα αποκτήσει τη δική του θυρίδα στο gov.gr, μέσω της οποίας θα εξορθολογιστεί και θα γίνει αποτελεσματικότερη η επικοινωνία όλων των πολιτών με τις σχολικές μονάδες, για οποιοδήποτε ζήτημα.

Στην εξίσωση το Wallet

Σημαντικό ρόλο στην ψηφιακή επικοινωνία γονέων - σχολείου αναμένεται να παίξει και το Gov.gr Wallet. Η εφαρμογή θα αποστέλλει στους ενδιαφερομένους ειδοποιήσεις ότι υφίσταται κάποια ενημέρωση. Με τον τρόπο αυτόν οι γονείς απεμπλέκονται από την ανάγκη να ελέγχουν διαρκώς την πλατφόρμα, καθώς πλέον θα γνωρίζουν πως για ό,τι χρειάζεται θα έχουν ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο, στο κινητό τους τηλέφωνο.

Παράλληλα, στο Wallet θα προστεθεί η ακαδημαϊκή ταυτότητα, η οποία ψηφιοποιήθηκε την προηγούμενη τετραετία. Οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιούν τις δυνατότητες που παρέχει το Wallet για την πρόσβαση σε εκπτώσεις στα μέσα μεταφοράς και όπου αλλού διατίθενται.

Η Εκπαίδευση πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τις τεχνολογικές εξελίξεις, εντάσσοντας στο πρόγραμμα σχετικά μαθήματα και δραστηριότητες

Νέα ψηφιακά και αγγλόφωνα έγγραφα

Επιπλέον, στο gov.gr πρόκειται να προστεθούν το αμέσως επόμενο διάστημα νέες υπηρεσίες για μαθητές και φοιτητές. Συγκεκριμένα, σύντομα θα είναι διαθέσιμες ψηφιακά οι βεβαιώσεις μαθητικής ιδιότητας και φοίτησης, οι οποίες θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κάθε νόμιμη χρήση. Τα έγγραφα αυτά, όπως και τα αντίγραφα απολυτηρίου και πτυχίου και οι αναλυτικές βαθμολογίες, θα μπορούν να εκδίδονται ψηφιακά και στα αγγλικά, διευκολύνοντας σημαντικά και απαλλάσσοντας από ένα επιπλέον οικονομικό κόστος εκείνους που επιθυμούν να τα χρησιμοποιήσουν στο εξωτερικό.

E-universities

Μέσα από τη συγκεκριμένη πλατφόρμα, φοιτητές και καθηγητές σε όλα τα πανεπιστήμια της επικράτειας θα αποκτήσουν ένα κοινό σημείο αναφοράς για τη μεταξύ τους επικοινωνία αλλά και την αλληλεπίδρασή τους με τα διοικητικά όργανα και τις υπηρεσίες της σχολής και του πανεπιστημίου τους. Στόχος είναι η μέχρι στιγμής πρόοδος να επεκταθεί, ώστε να καλύπτει όλα τα ΑΕΙ και να αφορά στο σύνολο των εκπαιδευτικών και διοικητικών διαδικασιών, με ένα ενιαίο περιβάλλον. Η συγκεκριμένη δράση θα συμβάλει επίσης στο να αποκτήσει η χώρα ένα ενιαίο φοιτητολόγιο, το οποίο με τη σειρά του θα παρέχει αξιόπιστα και χρηστικά στατιστικά δεδομένα.

Εναρμόνιση στις αιτήσεις για μεταπτυχιακά

Ακόμα μία αλλαγή που θα υλοποιηθεί τους επόμενους μήνες αφορά στον τρόπο υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών και διδακτορικών. Μέχρι σήμερα κάθε πανεπιστήμιο έχει τη δική του φόρμα και ζητά διαφορετικά δικαιολογητικά, προκαλώντας σύγχυση ιδίως σε όσους υποβάλλουν πολλαπλές αιτήσεις. Σύντομα, μέσα από τη συνεργασία του υπουργείου και των πανεπιστημίων η διαδικασία θα γίνει κοινή για όλα τα ιδρύματα, διευκολύνοντας σημαντικά τους ενδιαφερομένους.

Αναβάθμιση εκπαιδευτικών διαδικασιών και υποδομών

Πέρα, όμως, από την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών, το υπουργείο Παιδείας έχει «κυκλώσει» και αρκετές εκπαιδευτικές διαδικασίες και υποδομές, η αναβάθμιση των οποίων έχει ήδη δρομολογηθεί. Εδώ η ψηφιοποίηση έχει πάλι σημαντικό ρόλο, καθώς ο υπουργός Παιδείας έχει τονίσει την ανάγκη η Εκπαίδευση να ευθυγραμμιστεί με τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, εντάσσοντας στο πρόγραμμα σχετικά μαθήματα και δραστηριότητες. Ωστόσο, στην ατζέντα του Κυριάκου Πιερρακάκη περιλαμβάνονται και δράσεις που δεν σχετίζονται άμεσα με την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων, αλλά στοχεύουν στη βελτίωση της λειτουργίας των εκπαιδευτικών και των ακαδημαϊκών δομών.

Τα προγράμματα «Ψηφιακή Μέριμνα Ι & ΙΙ», που υλοποιούνται ήδη από την προηγούμενη τετραετία, θα συνεχιστούν κανονικά και, εφόσον είναι δυνατόν, θα ενισχυθούν περαιτέρω, όπως και όλα τα έργα για την ψηφιοποίηση της Παιδείας, που έχουν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Θα πλαισιωθούν, όμως, με επιπλέον πρωτοβουλίες και δράσεις, που θα επιτρέψουν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα να επιταχύνει την προσπάθεια να καλύψει την απόσταση με τεχνολογικά προηγμένες χώρες.

Για τον λόγο αυτόν, μαζί με τους διαδραστικούς πίνακες που ήδη έχουν εγκατασταθεί σε αρκετές σχολικές αίθουσες (και πρόκειται να εγκατασταθούν σε κάθε σχολική μονάδα), θα κάνουν την εμφάνισή τους και άλλες, φορητές αυτή τη φορά, διαδραστικές συσκευές, όπως υπολογιστές και προβολείς, που θα προσθέσουν ακόμα περισσότερες δυνατότητες στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Εξυπηρέτηση γονέων, μαθητών, φοιτητών, αποφοίτων και αναβάθμιση υποδομών και διαδικασιών

Άλλη μία σημαντικότερη τεχνολογική τομή, όμως, αναμένεται να προκύψει με την ένταξη προγραμμάτων ρομποτικής και STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) στα σχολεία. Το πρόγραμμα προβλέπει περισσότερα από 175 χιλιάδες σετ ρομποτικής, τα οποία θα κατευθυνθούν σε πάνω από 23 χιλιάδες σχολικές μονάδες. Στόχος είναι οι μαθητές να εξοικειωθούν με αυτές τις τεχνολογίες και να ανακαλύψουν την κλίση τους σε αυτό το πεδίο ακόμα περισσότεροι, καθώς πρόκειται για έναν επαγγελματικό κλάδο όπου σταθερά η Ελλάδα παρουσιάζει πλεόνασμα ζήτησης και έλλειμμα προσφοράς.

Δράση του Ταμείου Ανάκαμψης αποτελεί το πρόγραμμα αναβάθμισης και απόκτησης σύγχρονων ψηφιακών δεξιοτήτων για πάνω από 120 χιλιάδες εκπαιδευτικούς. Το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί μέσα στο έτος και θα «τρέξει» μέχρι το 2025.

Επίσης, μια πρωτοβουλία της προηγούμενης τετραετίας η οποία αξιολογήθηκε θετικά και θα συνεχιστεί είναι τα βιομηχανικά διδακτορικά, μέσα από τα οποία η έρευνα διασυνδέεται με την αγορά εργασίας, παράγοντας σημαντικά οφέλη τόσο για τα πανεπιστήμια όσο και για τον ιδιωτικό τομέα.

Στα «προσεχώς» του υπουργείου βρίσκεται και η δημιουργία κέντρων καινοτομίας σε καθεμία από τις 13 περιφέρειες της χώρας, που θα αποτελέσουν κομμάτι των τοπικών οικοσυστημάτων που θέλει να ενθαρρύνει ο Κυριάκος Πιερρακάκης. Το ίδιο ισχύει και για το κρατικό πιστοποιητικό γνώσεων πληροφορικής, το οποίο εκτιμάται ότι θα προσελκύσει το ενδιαφέρον περισσότερων από 100 χιλιάδων πολιτών.

Τέλος, όπως αναφέρθηκε ήδη, ο σχεδιασμός του υπουργείου Παιδείας δεν έχει ως μοναδικό επίκεντρο την τεχνολογία. Για τον λόγο αυτόν, οι επόμενοι μήνες θα περιλαμβάνουν σημαντικές ανακοινώσεις χωρίς τεχνολογικό υπόβαθρο. Μία από αυτές θα είναι η δυνατότητα ενός εσωτερικού «Erasmus» για μέλη ΔΕΠ, που θα τους επιτρέψει να διδάσκουν για ορισμένα εξάμηνα σε άλλα ΑΕΙ, γεγονός που θα ενισχύσει σημαντικά την κινητικότητα μεταξύ ιδρυμάτων. Στην ίδια κατεύθυνση θα κινηθούν και δράσεις για μαθητές και φοιτητές με αναπηρία, αλλά και για άτομα με ειδικές μαθητικές δυσκολίες, ώστε να μειωθούν ακόμα περισσότερο οι περιπτώσεις αποκλεισμού τους από την Εκπαίδευση.

ΠΗΓΗ: εφημερίδα «Παραπολιτικά»

Ακολουθήστε το Lykavitos.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις


Διαβάστε ακόμη

Φλωρίδης: Ακόμη και στα πιο μικρά πλημμελήματα ενδοοικογενειακής βίας προβλέπεται ποινή φυλάκισης

«Εμείς κινούμαστε στο πλαίσιο της Δικαιοσύνης», επισήμανε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης μιλώντας στο OPEN, αναφορικά με την υπόθεση Λύτρα. Αμέσως μετά τόνισε πως και σ...

«Κλειδώνει» τα F-35 η Ελλάδα – Η τελική έγκριση της Βουλής για 20 αεροσκάφη έναντι 3,5 δισ. ευρώ

Την Πέμπτη αναμένεται η Βουλή των Ελλήνων να δώσει την τελική έγκριση προκειμένου η Ελλάδα να «κλειδώσει» τα F-35. Η χώρα μας θα αποκτήσει 20 μαχητικά αεροσκάφη έναντι 3.5 δισεκατο...

Φόρτωση άρθρων...