Δελφικά Παραγγέλματα: Ο Κώδικας Ηθικής των επτά Σοφών της Αρχαιότητας που όλοι οι Έλληνες οφείλουν να γνωρίζουν

Τα Δελφικά Παραγγέλματα είναι ένας Κώδικας Ηθικής γραμμένα από τους Επτά Σοφούς της Αρχαιότητας. Είναι οι αρχές και οι αξίες που πρέπει να έχει ένας ά...

Αυτογνωσίας ‘Έλλειμμα

Ι. Φιλονικούν δύο. Μηχανικά ο ένας αποκαλεί τον άλλο παράλογο. Μάλλον ουδείς γνωρίζει τί σημαίνει λογική. Ήτοι συνείδηση αιτιότητας: στάθμιση αιτίου π...