Αυτογνωσίας ‘Έλλειμμα

Ι. Φιλονικούν δύο. Μηχανικά ο ένας αποκαλεί τον άλλο παράλογο. Μάλλον ουδείς γνωρίζει τί σημαίνει λογική. Ήτοι συνείδηση αιτιότητας: στάθμιση αιτίου π...