Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη στην Ελληνική Αστυνομία 60 ιδιωτών ως Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων

Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την πρόσληψη εξήντα (60) ιδιωτών, ως Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων του τομέα Υγ...