Η Sunlight Group στηρίζει το EKAB Ξάνθης

Η Sunlight Group του Ομίλου του Παναγιώτη Γερμανού, στέκεται στο πλευρό των τοπικών κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιείται και υποστηρίζει δράσεις ε...