«Γαλλικά Δελτία Ειδήσεων για την Ελληνική Επανάσταση. Έτη 1821-1822» στο πλαίσιο του Επετειακού Προγράμματος της Τράπεζας Πειραιώς

Μια πρωτότυπη και ως προς τη θεματολογία και ταυτόχρονα ερευνητικά και επιστημονικά τεκμηριωμένη έκδοση, που περιλαμβάνει άγνωστο μέχρι σήμερα υλικό α...