Οι «νομείς» της εξουσίας…

Η Δημοκρατία στηρίζεται στο ελεύθερο δικαίωμα του εκλέγειν, όπου οι πολίτες επιλέγουν τα πρόσωπα που εμπιστεύονται και τους αναθέτουν τη διακυβέρνηση ...