Πέμπτη
18 Ιουλίου 2024

«Μπαράζ» αναβαθμίσεων από Moody's και Fitch για τις ελληνικές τράπεζες - Παραμένει θετικό το outlook - Διαχειρίσιμες οι προκλήσεις

Εξι ελληνικές τράπεζες τις 4 συστημικές συν την Παγκρήτια και την Attica Bank αναβάθμισε ο οίκος Moody’s ενώ Εθνική, Εurobank, Τράπεζα Πειραιώς και Alpha Bank, αναβαθμίζει με μία κίνηση ο οίκος αξιολόγησης Fitch. 

Ειδικότερα, η Moody's αναβάθμισε σήμερα τις αξιολογήσεις μακροπρόθεσμων καταθέσεων έξι ελληνικών τραπεζών που βαθμολογεί (Alpha Bank S.A., Attica Bank S.A., Eurobank S.A., National Bank of Greece S.A., Pancreta Bank S.A. και Bank Piraeus S.A.), κατά είτε μία είτε δύο βαθμίδες, καθώς και την αυτόνομη Βασική Πιστωτική Αξιολόγηση (BCA) αυτών των τραπεζών. Οι προοπτικές για τις μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις καταθέσεων μάλιστα είναι και για τις έξι τράπεζες θετικές μετά την αναβάθμισή τους, σύμφωνα με τον οίκο.

Η αξιολόγηση της Moody's, οφείλεται σε διαρθρωτικές βελτιώσεις στην ελληνική οικονομία, καθώς και σε σημαντικές βελτιώσεις στα χρηματοοικονομικά μεγέθη των τραπεζών. Αποτυπώνει επίσης την άποψη του οίκου για τις καλές προοπτικές των ελληνικών τραπεζών να διατηρήσουν τη σχετικά ισχυρή οικονομική τους απόδοση τα επόμενα δύο χρόνια, γεγονός που θα ενισχύσει επίσης την υλική κεφαλαιακή τους βάση και την ικανότητα απορρόφησης ζημιών.

Η Fitch ανακοίνωσε ότι αναβάθμισε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση της Εθνικής Τράπεζας στο 'BB' από 'BB-' προηγουμένως και το Viability Rating (VR) σε 'bb' από 'bb-' με το Outlook να είναι σταθερό.

Αναβάθμισε ταυτόχρονα τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση της Eurobank και της Eurobank Ergasias Services and Holdings στο 'BB' από 'BB-' προηγουμένως και το Viability Ratings (VRs) σε 'bb' από 'bb-' με το Outlook σταθερό.

Αναβάθμισε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση της Τράπεζας Πειραιώς στο 'BB-' από 'B' προηγουμένως και το Viability Rating (VR) σε 'bb-' από 'b' με το Outlook επίσης σταθερό.

Τέλος, η Fitch Ratings αναβάθμισε τις μακροπρόθεσμες πιστοληπτικές αξιολογήσεις των Alpha Bank και Alpha Services and Holdings στο 'BB-' από 'B+' προηγουμένως και το Viability Ratings (VRs) σε 'bb-' από 'b+' με το Outlook να είναι Stable.

Η αναβάθμιση αντανακλά την βελτίωση της ελληνικής οικονομίας και των ελληνικών τραπεζών με μείωση των κόκκινων δανείων τους, αύξηση των κεφαλαίων και της ρευστότητάς τους, αύξηση της κερδοφορίας τους και προοιωνίζεται περαιτέρω αναβαθμίσεων τόσο για το ελληνικό χρέος όσο και για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

Ήδη η μείωση των ασφαλίστρων CDS για τα ελληνικά ομόλογα στις 73,70 μονάδες σήμερα η οποία έχει θετική επίπτωση και στο κόστος εγγυήσεων του νέου Ηρακλή, είναι μία ακόμα θετική παράμετρος των αναβαθμίσεων, που θα έχουν επίσης σημαντική επίπτωση και στις εκδόσεις ομολόγων για τις ανάγκες κάλυψης με κεφάλαια των σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού.

Επίσης οι αναβαθμίσεις ευνοούν περαιτέρω τη μείωση του ρίσκου των ελληνικών τίτλων και θα βελτιώσουν το κόστος χρηματοδότησης ανοίγοντας την πόρτα για την εισροή επενδυτικών  κεφαλαίων.

Σύμφωνα με τη Fitch άλλος σημαντικός παράγοντας στην απόφαση αναβάθμισης είναι επίσης η διαχείριση του κόστους, ενώ αναμένει ότι οι ελληνικές τράπεζες θα επωφεληθούν από την ανάκαμψη της εγχώριας οικονομίας, που θα συνοδευτεί από μείωση της ανεργίας και τη συνεχιζόμενη ευνοϊκή πρόσβαση στις αγορές. 

Εθνική Τράπεζα

Ο οίκος σημειώνει ότι οι αναβαθμίσεις αντικατοπτρίζουν τη διαρθρωτική βελτίωση της κερδοφορίας της Εθνικής από τα υψηλότερα επιτόκια και χαμηλά επιτόκια καταθέσεων, την προσεκτική διαχείριση του κόστους και την ομαλοποίηση των επιβαρύνσεων από τις ζημιές σε δάνεια μετά την επιτυχημένη στρατηγική της τράπεζας για τη μείωση του κινδύνου στον ισολογισμό της. 

Αυτό επέτρεψε στην Εθνική να συσσωρεύει κεφάλαια πολύ πάνω από τις ρυθμιστικές απαιτήσεις και παρείχε στρατηγική ευελιξία για την επιδίωξη επενδύσεων και πρωτοβουλιών ανάπτυξης, οι οποίες αναμένουμε να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη βιωσιμότητα του επιχειρηματικού μοντέλου, αναφέρει η Fitch. 

Τράπεζα Πειραιώς

Όσον αφορά την Τράπεζα Πειραιώς, η Fitch σημειώνει ότι η αναβάθμιση αντικατοπτρίζει την επιτάχυνση της στρατηγικής της τράπεζας για τη μείωση των κινδύνων στον ισολογισμό της, που οδήγησε σε σημαντική μείωση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) σε επίπεδο που συνάδει περισσότερο με αυτό τραπεζών με υψηλότερες αξιολογήσεις.

Επιπλέον, η αναβάθμιση αντανακλά την ενίσχυση του δείκτη εποπτικών κεφαλαίων και τη συνακόλουθη μείωση των κεφαλαιακών βαρών από προβληματικά περιουσιακά στοιχεία (στα οποία περιλαμβάνονται τα NPEs και κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία).

Η αναβάθμιση λαμβάνει επίσης υπόψη τη βελτίωση της κερδοφορίας της τράπεζας ως απόρροια της αύξηση των επιτοκίων και την επιτυχή αναδιάρθρωσή της, που της επέτρεψε να δημιουργήσει επαρκές "μαξιλάρι” όσον αφορά τις κεφαλαιακές απαιτήσεις των εποπτικών αρχών.

Eurobank

Ο οίκος σημειώνει ότι οι αναβαθμίσεις αντικατοπτρίζουν τη διαρθρωτική βελτίωση της κερδοφορίας της Eurobank από τα υψηλότερα επιτόκια και τα χαμηλά επιτόκια καταθέσεων, την προσεκτική διαχείριση του κόστους και την ομαλοποίηση των επιβαρύνσεων από ζημιές σε δάνεια μετά την επιτυχημένη στρατηγική της τράπεζας για τη μείωση του κινδύνου στον ισολογισμό της.

Αυτό επέτρεψε στην τράπεζα να συγκεντρώσει κεφάλαια, ενισχύοντας τα αποθέματα ασφαλείας σε σχέση με τις ρυθμιστικές απαιτήσεις και παρείχε μεγαλύτερη ευελιξία για την επιδίωξη επενδύσεων και πρωτοβουλιών ανάπτυξης, οι οποίες αναμένουμε να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη βιωσιμότητα του επιχειρηματικού μοντέλου, προσθέτει. 

Alpha

Για την Alpha η Fitch αναφέρει ότι η αναβάθμιση αντικατοπτρίζει τη διαρθρωτική βελτίωση της κερδοφορίας, σημειώνοντας ότι αυτό θα οδηγήσει σε περαιτέρω παραγωγή οργανικού κεφαλαίου καθώς και σε ισχυρότερους δείκτες κεφαλαίου.

Η αναβάθμιση αντικατοπτρίζει επίσης τη συνεχιζόμενη πτωτική τροχιά στον δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) της τράπεζας, τη σταθερή χρηματοδότηση και τη βελτιωμένη πρόσβαση στη χονδρική αγορά χρέους για την κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων, προσθέτει ο οίκος.

Αναβάθμιση και από Moody's

Λίγο μετά την Fitch ακολούθησε η Moody's με δική της έκθεση, με τον οίκο να προχωρά με τη σειρά του σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης των ελληνικών τραπεζών με οδηγό "την ανθεκτική οικονομία και τα βελτιωμένα θεμελιώδη", όπως αναφέρει σχετικά. 

Η Moody's μάλιστα έδωσε επενδυτική βαθμίδα σε ΕΤΕ και Eurobank (Baa3).

Ειδικότερα, η Moody's αναφέρει ότι η δράση της αυτή έχει οδηγό τις διαρθρωτικές βελτιώσεις στην ελληνική οικονομία καθώς και τη σημαντική βελτίωση στα χρηματοοικονομικά μεγέθη των τραπεζών. Αποτυπώνει επίσης την άποψη του οίκου για τις καλές προοπτικές των ελληνικών τραπεζών να διατηρήσουν την σχετικά ισχυρή οικονομική τους απόδοση τα επόμενα δύο χρόνια, γεγονός που θα ενισχύσει επίσης την κεφαλαιακή τους βάση και την ικανότητα απορρόφησης ζημιών.

Η Moody's έδωσε θετικό outlook και στις έξι τράπεζες κάτι που σημαίνει ότι ο οίκος περιμένει περαιτέρω βελτίωση στο λειτουργικό περιβάλλον της χώρας καθώς και στο ανεξάρτητο πιστωτικό προφίλ των τραπεζών τους επόμενους 12-18 μήνες παρά τις προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά. 

Η Moody's περιμένει ότι όλες οι τράπεζες θα είναι σε θέση να ενισχύσουν περαιτέρω την κεφαλαιακή τους βάση μέσω ισχυρών παρακρατηθέντων κερδών και ότι τυχόν καθοδικοί πιστωτικοί κίνδυνοι από τις πληθωριστικές πιέσεις και τα υψηλά επιτόκια θα παραμείνουν διαχειρίσιμοι χωρίς άμεσο σημαντικό κίνδυνο για την ποιότητα του ενεργητικού τους.

Alpha Bank

Ειδικότερα, η Moody’s αναβάθμισε το Baseline Credit Assessment για την Alpha Bank στο Ba3 από B1 και τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα στο Ba1 από Ba2 προηγουμένως.

Ο οίκος αναφέρει ότι η αναβάθμιση λαμβάνει υπόψη τη σημαντική πρόοδο της τράπεζας στη μείωση των προβληματικών δανείων της τα τελευταία χρόνια, έχοντας επιτύχει μονοψήφιο δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) 7,6%, τον Ιούνιο του 7,6%, αν και παραμένει οριακά υψηλότερος από ορισμένες άλλες ελληνικές τράπεζες. Επιπλέον, σημειώνει ότι περίπου το ήμισυ των NPEs είναι στεγαστικά δάνεια, που έχουν μεγαλύτερο ποσοστό εξυπηρέτησης. 

Η Moody’s αναφέρει επίσης ότι η τράπεζα σχεδιάζει να βελτιώσει περαιτέρω την ποιότητα του ενεργητικού της μειώνοντας τον δείκτη NPEs σε περίπου 6,5% έως το τέλος του 2023 και σε περίπου 4% έως το τέλος του 2025, αν και αυτό θα μπορούσε να αποδειχθεί πρόκληση εν μέσω του τρέχοντος κύκλου αύξησης των επιτοκίων.

Attica Bank 

Το Baseline Credit Assessment (BCA) της Attica Bank αναβαθμίστηκε σε caa2 από caa3 και η μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα αναβαθμίστηκε σε B3 από Caa1, όπως ανακοίνωσε ο οίκος. 

Η αναβάθμιση της Attica Bank εξετάζει την αύξηση κεφαλαίου της τράπεζας τον Απρίλιο του 2023 με την άντληση 473 εκατ. ευρώ, αλλά και τις προσπάθειες της CEO για την αναδιάρθρωση της τράπεζας και την υλοποίηση ενός νέου επιχειρηματικού σχεδίου για την εξυγίανση του ισολογισμού και τη λειτουργία της τράπεζας με πιο σύγχρονο, ευέλικτο και αποτελεσματικό μοντέλο διαχείρισης. Ο pro-forma CET1 και ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (CAR) της τράπεζας ήταν 13,4% και 17,8% αντίστοιχα τον Μάρτιο του 2023, ενσωματώνοντας την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, αναφέρει. 

Eurobank

Ο οίκος αναβάθμισε το Baseline Credit Assessment για τη Eurobank σε Ba2 από Β1 και τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της τράπεζας στο Baa3 από Ba2 προηγουμένως.

Η Moody's σημειώνει ότι η αναβάθμιση κατά δύο βαθμίδες ενσωματώνει την αποδεδειγμένη ικανότητα της τράπεζας να δημιουργεί οργανικά κεφάλαια τα τλευεταία τρίμηνα και να διευρύνει σημαντικά τη δυνατότητα απορρόφησης ζημιών. Προσθέτει ότι η τράπεζα είχε δείκτη pro-forma CET1 16,3% τον Ιούνιο του 2023 (που ενσωματώνει την πιθανή εξαγορά των μετοχών της από το ΤΧΣ), προσθέτοντας περίπου 230 μονάδες βάσης τους τελευταίους 12 μήνες. Η αναβάθμιση της αξιολόγησης της τράπεζας λαμβάνει επίσης υπόψη τη μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στο 5,2% τον Ιούνιο του 2023 και την ισχυρή χρηματοοικονομική απόδοση της τράπεζας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023, με τα βασικά προ προβλέψεων έσοδα να έχουν αυξηθεί κατά 76% σε ετήσια βάση.

Εθνική Τράπεζα

Το Baseline Credit Assessment (BCA) της Εθνικής Τράπεζας αναβαθμίστηκε σε ba2 από b1, προκαλώντας την αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής αξιολόγησης στο Baa3 από Ba2, αναφέρει μεταξύ άλλων ο οίκος και προσθέτει: 

Η αναβάθμιση των αξιολογήσεων λαμβάνει υπόψη τις ισχυρότερες κεφαλαιακές μετρήσεις στην αγορά με τον δείκτη CET1 στο 17,3% τον Ιούνιο του 2023, κάτι που παρέχει στην τράπεζα την υψηλότερη ικανότητα απορρόφησης ζημιών μεταξύ των εγχώριων τραπεζών. Αυτό επιβεβαιώθηκε πρόσφατα και από τα αποτελέσματα των stress-test της EBA, με την Εθνική να πετυχαίνει το υψηλότερο CET1 στο 21,6% στο βασικό σενάριο και στο 14,5% στο δυσμενές σενάριο μέχρι το τέλος του 2025.

Τα υψηλά κεφαλαιακά περιθώρια δίνουν στην Εθνική την ικανότητα να αναπτύξει το δανειακό της χαρτοφυλάκιο με ισχυρό ρυθμό, υποστηρίζοντας τα κέρδη της και επίσης να επενδύσει όπου χρειάζεται με βάση τα σχέδια για τη ψηφιοποίηση και τον μετασχηματισμό της, αναφέρει η Moody's.

Παγκρήτια Τράπεζα

Όσον αφορά την Παγκρήτια Τράπεζα, ο οίκος αναβάθμισε το Baseline Credit Assessment σε Caa1 από Caa2 και τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση σε B2 από B3. 

Η Moody’s αναφέρει ότι η αναβάθμιση αντανακλά τη σταδιακή υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου της τράπεζας, μετά την αύξηση κεφαλαίου κατά €98,7 εκατ. τον Οκτώβριο του 2022, συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης εξαγοράς των εργασιών της HSBC Continental Europe στην Ελλάδα. Ο οίκος εκτιμά ότι η εξαγορά θα ενισχύσει τους δείκτες κεφαλαίου της τράπεζας, ανεβάζοντας τον pro-forma δείκτη CET1 περίπου στο 13% και δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας περίπου στο 15,5% από 9,1% και 11,8% αντίστοιχα τον Ιούνιο του 2023. Οι δραστηριότητες της HSBC θα παράσχουν επίσης στην τράπεζα παρουσία σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ τα περιουσιακά στοιχεία και το προσωπικό της θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά στο υπάρχον επιχειρηματικό μοντέλο της τράπεζας που είναι προσανατολισμένο στον δανεισμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Τράπεζα Πειραιώς 

Το Baseline Credit Assessment (BCA) της Τράπεζας Πειραιώς αναβαθμίστηκε σε ba3 από b2 και η μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα αναβαθμίστηκε σε Ba1 από Ba3.  

Το υψηλότερο BCA λαμβάνει υπόψη τον περιορισμό των κινδύνων (derisking) στα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPE) του ισολογισμού σε συνδυασμό με την ισχυρή βασική λειτουργική κερδοφορία το 2023, αναφέρει ο οίκος και προσθέτει: η τράπεζα μείωσε τον δείκτη NPE στο 5,5% τον Ιούνιο του 2023 από 9,3% τον Ιούνιο του 2022, μετά την εφαρμογή, με εμπροσθοβαρή τρόπο, μιας σειράς δράσεων στο πλαίσιο του σχεδίου εξυγίανσης. 

Σύμφωνα με τη Moody's, η αναβάθμιση αναγνωρίζει επίσης το επιτυχημένο ιστορικό της τράπεζας μέχρι τώρα στην εκτέλεση του σχεδίου μετασχηματισμού και στην επίτευξη ποιότητας ενεργητικού που είναι ανάλογη με τους εγχώριους ομολόγους της, αντίθετα με τη θέση της τα προηγουμένα χρόνια. 

Ακολουθήστε το Lykavitos.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις


Διαβάστε ακόμη

Epsilon Digital: Περισσότερες από 15.000 επιχειρήσεις την εμπιστεύονται καθημερινά για την Ηλεκτρονική τους Τιμολόγηση, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου!

Το Epsilon Digital, ο πιστοποιημένος Πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης του Ομίλου EPSILON NET, αποτελεί την κορυφαία επιλογή όλων των κλάδων και μεγεθών της αγοράς, για την ομαλή το...

Φόρτωση άρθρων...